TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

KSA: Gia hạn thời gian chi trả cổ tức bằng tiền

20-02-2013 - 21:32 PM | Doanh nghiệp

KSA: Gia hạn thời gian chi trả cổ tức bằng tiền

Ngày thanh toán cổ tức: 20/03/2013.

Căn cứ theo công văn số 13/2012/CV-KSA ngày 18/02/2013 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận về việc gia hạn thời gian trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt, Trung tâm Lưu Ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh thông báo điều chỉnh ngày thanh toán cổ tức bằng tiền như sau:

- Tổ chức đăng ký: Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận (KSA)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/10/2012

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt

Thông tin đã thông báo:

Ngày thanh toán cổ tức: 20/02/2013

Thông tin điều chỉnh:

Ngày thanh toán cổ tức: 20/03/2013

Lý do điều chỉnh: Do một số khoản nợ của khách hàng chưa chuyển trả cho Công ty như cam kết của khách hàng nên Công ty chưa thu xếp được nguồn tiền để thanh toán cổ tức cho cổ đông.

thanhhuong

VSD

Trở lên trên