TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

KSC, SFC, GTL, DCT thông báo trả cổ tức bằng tiền mặt

09-09-2010 - 07:01 AM | Doanh nghiệp

KSC, SFC, GTL, DCT thông báo trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày GDKHQ nhận cổ tức của KSC, SFC, GTL và DCT lần lượt vào ngày 18/09, 20/09,28/09 và 20/09.

* Ngày 20/09 là ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2010 của Công ty Cổ phần Muối Khánh Hòa (mã CK: KSC).

KSC sẽ tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2010 tỷ lệ 5% mệnh giá (500 đồng/cổ phiếu) vào ngày 01/10/2010.

* Ngày 22/09 là ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2/2010 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn (mã CK: SFC).

Công ty này sẽ trả cổ tức đợt 2/2010 bằng tiền mặt tỷ lệ 10%/ mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng) vào ngày 06/10/2010.

* Ngày 30/09 là ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2010 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Điện Toàn Cầu (mã CK: GTL).

Vào ngày 26/10, GTL sẽ tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2010 tỷ lệ 10%/ mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng),

* Ngày 22/09 là ngày đăng ký cuối cùng để Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Tấm lợp VLXD Đồng Nai (mã CK: DCT).

Công ty này thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng tiền mặt tỷ lệ 5%/mệnh giá (500 đồng/cổ phiếu) vào ngày 28/10/2010

MT
Theo VSD

thanhtu

Trở lên trên