TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

KSH chuyển đổi từ tổng công ty thành tập đoàn

01-11-2009 - 09:34 AM | Doanh nghiệp

KSH chuyển đổi từ tổng công ty thành tập đoàn

Dự kiến trong năm 2010, doanh thu của KSH đạt trên 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận từ 250-300 tỷ đồng

Tng CTCP Khoáng sn Hà Nam (KSH) đã chuyn đi thành Tp đoàn khoáng sn Hà Nam Hamico. Vic chuyn đi ln này là bước đi chiến lược phát trin ca tp đoàn song song vi vic trin khai đu tư hàng lot d án quy mô ln và tim năng, trong đó đc bit có d án khai thác m vàng sa khoáng quy mô ln đu tiên ti Vit nam.

Hin ti, Tp đoàn Hamico bao gm 6 doanh ngip thành viên: TCT khoáng sn Hà Nam Hamico, TCT khong sn Bo Thư Bình Thun Hamico, TCT khoáng sn Sơn Trang Hamico, TCT CP xut khu Đông Nam Á Hamico, Công ty nha Hamico.

Hot đng kinh doanh chính ca Tp đoàn bao gm thăm dò, khai thác, chế biến, xut nhp khu khoáng sn, đu tư xây dng h tng khu công nghip, đô th, cng bin, giao thông, thy li, sn xut và xut nhp khu hàng hóa; đu tư và kinh doanh du lch, đu tư tài chính, bt đng sn, chng khoán; hot đng trong lĩnh vc truyn thông....

Hamico đã và dang trin khai hàng lot d án có quy mô ln và nhiu tim năng ti các tnh Hà Nam, Nam Đnh , Bình Thun, Bc Kn...

Các d án ti Hà Nam gm: khai thác - chế biến đá vôi, đôlômit, nephenlil, thch anh, pespat (100.000 tn/năm); sn xut vt liu xây dng và gch tuynen (80 triu viên/ năm); sn xut bao bì, ch, nha, manh pp; kinh doanh và xây dng h tng Khu đô th Hòa Mc, Duy Tiên, din tích 23 ha; sn xut máy điu hòa, mc áo dùng đ xut khu và tiêu th trong nước vi doanh thu 20 triu USD/năm.

Ti Nam Đnh, Tp đoàn Hamico đang khai thác, tuyn và chế biến titan; khai thác và sn xut nước khoáng. Ti Bình Thun có các d án: chuyn ti La Gi, no vét khu tránh bão cho tàu thuyn sông Phan và ca bin Ba Đăng; cm KCN và tiu th CN Thng Hi; khai thác m thch anh Tân Phước, din tích 104 ha; cng bin Hàm Tân; khai thác m Tân Hà din tích 40 ha.

Ti tnh Đng Nai có d án nhà máy gch Phước Bình, H. Long Thành. Các d án ti bc Kn gm: khai thác, chế biến, xut khu đá trng, đá x (50.000 m3/năm); khai thác, chế biến m thch anh; khai tác chế biến m st Qung Bch, Ch Đn (tr lượng gn 837.000 tn); khai thác, chế biến, nephenlil - syenit Ch Đn; khai thác m vàng Lương Thương, Na Rì; khai thác m chì km Đa Kim, Cc Lót, th trn Nà Pc, Ngân Sơn. Th trường tiêu th sn phm ca Hamico hin nay không ch trong nước mà còn xut khu sang nhiu quc gia và vùng lãnh th như Hoa kỳ, Ý, Đài Loan, Singapore, Indonesia, n Đ...

Hamico cũng đã gi thông báo đến y ban Chng khoán Nhà nước, S Giao dch chng khoán TPHCM v vic trin khai d án khai thác m vàng sa khong 50 ha ti xã Lương Thượng, huyn Na Rì và khu di lch resort H Ba B (Bc Kn). Hai d án trên đã được khi công khai thác vào ngày 27/9/2009.

Theo đánh giá, vic khai thác m vàng sa khoáng Na Rì s mang li mt ngun li rt ln và đy ha hn cho KSH trong thi gian sp ti (hin c nước ch có hai công ty khong sn đang khai thác m vàng sa khoáng  là Công ty khoáng sn Hà Nam Hamico - KSH khai thác trong nước và Công ty khong sn Qung Nam Minco - MIC đang khi thác ti Lào).

Vi nhng d án đang thc hin, Hamico d kiến trong năm 2010, doanh thu ca Tp đoàn đt trên 1.000 t đng, li nhun 250-300 t đng (chưa tính d án khai tác vàng ti Nà Rì).

Theo KTĐT

khanhhoa

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên