TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

KSS: Quý I/2010 LNST đạt hơn 33 tỷ đồng

05-04-2010 - 12:41 PM | Doanh nghiệp

KSS: Quý I/2010 LNST đạt hơn 33 tỷ đồng

Lợi nhuận quý I/2010 của Tổng CTCP Khoáng sản Na Rì Hamico (MCK: KSS) lớn hơn lợi nhuận của cả năm 2009.

KSS vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2010. Theo đó,

Doanh thu trong quý I/2010 đạt 196,94 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 53,17 tỷ đồng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 40,15 tỷ đồng.

So với cả năm 2009, doanh thu tăng 3%, lợi nhuận gộp tăng 5%, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 9%.

Trong kỳ, chi phí tài chính tăng gần bằng chi phí tài chính cho cả năm 2009. Khoản vay ngắn hạn tăng 72% so với thời điểm 31/12/2009.

Lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 40,15 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 33,13 tỷ đồng. So với cả năm 2009, lợi nhuận trước thuế tăng 9%, lợi nhuận sau thuế tăng 9%.

Tính đến ngày 31/03/2010, tổng tài sản của KSS đạt 650 tỷ đồng, tăng 52% so với cuối năm 2009. Vốn điều lệ 118 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối 63,75 tỷ đồng.
 
 
Chỉ tiêu (tỷ đồng) Q1-2010 2009
Doanh thu thuần 196.9 190.8
Giá vốn hàng bán 143.8 140.0
Lợi nhuận gộp 53.2 50.9
Doanh thu tài chính 0.2 1.0
Chi phí tài chính 8.2 10.5
Trong đó: chi phí lãi vay 8.2 10.5
Chi phí bán hàng 0.0 0.0
Chi phí QLDN 5.0 4.6
Lợi nhuận thuần HĐKD 40.2 36.7
LNTT 40.2 36.7
LNST 33.1 30.3
 
Kết quả kinh doanh của KSS
Q. Nguyễn
Theo KSS

quynhnn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên