TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

L35: 8/3 GDKHQ nhận cổ tức bằng tiền 10% và họp ĐHCĐ

23-02-2013 - 14:00 PM | Doanh nghiệp

L35: 8/3 GDKHQ nhận cổ tức bằng tiền 10% và họp ĐHCĐ

Thời gian thực hiện trả cổ tức: 28/03/2013.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama (L35)

-Ngày giao dịch không hưởng quyền: 8/3/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2013

Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

1. Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 28/03/2013

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với cổ đông đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với cổ đông chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama từ ngày 28/03/2013 và xuất trình Sổ chứng nhận sở hữu cổ phiếu, chứng minh nhân dân khi đến nhận cổ tức (hoặc Giấy ủy quyền nếu có).

2.Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

- Tỷ lệ phân bổ: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 04/2013 (cụ thể Công ty sẽ thông báo sau)

- Địa điểm thực hiện: tại Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình (cụ thể Công ty sẽ thông báo sau).

- Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012;

+ Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2012;

+ Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và các vấn đề khác có liên quan.

thanhhuong

VSD

Trở lên trên