TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

L43: 31/3 GDKHQ nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 18% và họp ĐHCĐ

28-03-2011 - 10:47 AM | Doanh nghiệp

L43: 31/3 GDKHQ nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 18% và họp ĐHCĐ

Thời gian thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền: 27/05/2011.

Căn cứ thông báo số 691/TB-VSD ngày 23/03/2011 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở GDCK Hà nội thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu L43 như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2011

Ngày giao dịch không hưởng cổ tức: 31/03/2011

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 22/04/2011

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 3, CTCP Lilama 45-3 (lô 4K, đường Tôn Đức Thắng, Tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)

- Nội dung họp:

+ Hội đồng quản trị báo cáo kết quả hoạt động sản xuất đầu tư năm 2010, phương hướng SXKD đầu tư năm 2011 của công ty

+ Báo cáo tài chính năm 2010, dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2010

+ Báo cáo của Ban kiểm soát

+ Thông quan NGhị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011

2. Trả cổ tức bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện : 18%CP(01 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng )

- Thời gian thực hiện: 27/05/2011;

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Lilama 45-3 vào các ngày từ 27/05/2011 và xuất trình CMND.

Lộc Anh

Theo HNX

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên