TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

L44: Quý 4/2012 lãi 579 triệu đồng, giảm 88% so với cùng kỳ

16-01-2013 - 14:27 PM | Doanh nghiệp

L44: Quý 4/2012 lãi 579 triệu đồng, giảm 88% so với cùng kỳ

Cả năm 2012 doanh thu thuần của L44 đạt 220,79 tỷ đồng, giảm 40%, LNST đạt 2,92 tỷ đồng, giảm 78% so với cả năm 2011. EPS cả năm 2012 đạt 729 đồng

Công ty Cổ phần LILAMA 45.4 (L44) thông báo kết quả kinh doanh quý 4  và cả năm 2012.

Theo đó, quý 4/2012 doanh thu thuần đạt 69,64 tỷ đồng, giảm 48%, lợi nhuận trước thuế đạt  835 triệu đồng, giảm 84% so với cùng kỳ năm 2011, LNST đạt 580 triệu đồng.

Tỷ trọng giá vốn trên doanh thu  là 86% so cùng kỳ là 87% dẫn đến lợi nhuận gộp  quý 4 đạt 9,24 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, doanh thu tài chính đạt 458 triệu đồng tăng đột biến so với cùng kỳ, các khoản chi phí tài chính giảm 32%, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo giải trình: + Các hợp đồng L44 ký kết với các đối tác không thực hiện được do các dự án không thu xếp được nguồn vốn, công ty buộc phải xây dựng kế hoạch doanh thu 2012 chỉ còn bằng 70% doanh thu thực hiện năm 2011.

+ Các hợp đồng đang thực hiện phần lớn là dự án , công việc hoàn thiện mất nhiều thời gian nhưng khối lượng nghiệm thu đạt được thấp.

+ Tiến độ dự án chậm người lao động phải chờ việc, tiền lương cơ bản lại tăng theo chế độ dẫn đến chi phí nhân công tăng

Kết quả, cả năm 2012 doanh thu thuần của L44 đạt 220,79 tỷ đồng, giảm 40%, LNST đạt 2,92 tỷ đồng, giảm 78% so với cả năm 2011. EPS cả năm 2012 đạt 729 đồng

Sang năm 2013 Công ty đặt kế hoạch sản lượng 420 tỷ đồng; doanh thu 260 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 7,8 tỷ đồng.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2012

Q4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

69.64

134.62

-48.27%

220.79

370.02

-40.33%

Giá vốn

60.39

117.45

 

175.62

310

 

Tỷ trọng giá vốn/DT

86.72%

87.25%

 

79.54%

83.78%

 

LN gộp

9.24

17.17

-46.19%

45.17

60.02

-24.74%

DT tài chính

0.46

0.01


1.71

0.09


Chi phí tài chính

5.06

7.46

-32.17%

26.79

28.32

-5.40%

Chi phí quản lý DN

3.65

3.74

-2.41%

13.73

15.65

-12.27%

Lợi nhuận thuần

0.99

5.98

-83.44%

6.36

16.13

-60.57%

LNTT

0.84

5.39

-84.42%

4.44

14.88

-70.16%

LNST

0.58

4.98

-88.35%

2.92

13.2

-77.88%

EPS (đồng)

145

1.246

 

729

3.300

 

Hồng Vân

cucpth

L44

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên