TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

L61, L62: Lợi nhuận sau thuế quý II tăng mạnh so với quý I

04-08-2009 - 10:57 AM | Doanh nghiệp

L61, L62: Lợi nhuận sau thuế quý II tăng mạnh so với quý I

Lợi nhuận sau thuế quý II của L61 và 62 tăng mạnh so với quý I song doanh thu lại giảm nhẹ.

L61 - Công ty cổ phần Lilama 69-1 (mã L61) công bố lợi nhuận sau thuế quý II đạt 3.66 tỷ đồng, tăng 36% so với quý I, lũy kế 6 tháng đạt 6.35 tỷ đồng.

Theo BCTC vừa được công bố, công ty có tổng doanh thu 64.1 tỷ đồng, giá vốn hàng bán 55.4 tỷ đồng trong quý II. Số liệu của quý I lần lượt là 69.2 và 63 tỷ đồng.

Nghị quyết ĐHCĐ đã thông qua các chỉ tiêu trong năm 2009: Giá trị sản lượng 575 tỷ đồng, Giá trị doanh thu 310 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế 15 tỷ đồng. Như vậy, 6 tháng đầu năm công ty đã hoàn thành 48% kế hoạch lợi nhuận cả năm.


Quý II-2009 +/_ Quý I-2009 Lũy kế 2009 (6t)
DT thuần 64,135,156,943 -7.29% 133,310,859,197
Giá vốn hàng bán 55,437,344,999 -11.97% 118,413,131,838
LN gộp 8,697,811,944 40.29% 14,897,727,359
LN thuần 3,867,014,380 40.67% 6,615,990,257
LN trước thuế 4,181,924,136 36.16% 7,253,215,094
LN sau thuế 3,659,183,619 36.16% 6,346,563,207

L62 - Công ty cổ phần Lilama 69-2: Lợi nhuận sau thuế  quý II/2009 đạt 3.7 tỷ đồng, tăng 47% so với quý I. Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty đạt 6.3 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái (7.2 tỷ đồng).

Theo báo cáo, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ 2 quý đầu năm 2009 đạt 61.4 tỷ đồng, giảm 13% so với năm 2008, tương đương khoảng 9 tỷ đồng. Riêng trong quý II, doanh thu thuần là 14.3 tỷ đồng, giảm 33 tỷ đồng so với quý I.

Đáng lưu ý, giá vốn hàng bán quý II/2009 vào khoảng 7 tỷ đồng, giảm 6 lần so với con số 43.3 tỷ đồng trong quý I.

So với kế hoạch năm 2009 được ĐHCĐ thông qua, công ty đã đạt 49.4% lợi nhuận cả năm.

Tính tới ngày 30/06/2009, L61 L62 có tổng tài sản khoảng 224.8 tỷ đồng và 154.3 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến trong năm 2009 của L61 là 10% còn của L62 là 13%.


Quý II-2009 +/_ Quý I-2009 +/_ quý II/2008 Lũy kế 2009 (6t) +/_ 6 tháng 2008
DT thuần 14,304,600,487 -69.61% -63.86% 61,368,413,723 -12.78%
Giá vốn hàng bán 7,005,234,563 -83.83% -78.23% 50,322,471,980 -12.88%
LN gộp 7,299,365,924 94.83% -1.27% 11,045,941,743 -12.34%
LN thuần 4,075,584,613 43.47% -13.99% 6,916,303,981 -18.57%
LN trước thuế 4,252,779,613 46.71% -7.86% 7,151,498,981 -14.56%
LN sau thuế 3,721,182,161 46.71% -6.17% 6,257,561,608 -13.01%

Nga Nguyễn


phuongmai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên