TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

L61, LCD, CCM-mẹ: KQKD quý 2/2012

30-07-2012 - 17:38 PM | Doanh nghiệp

L61, LCD, CCM-mẹ: KQKD quý 2/2012

Kết quả, 6 tháng CCM đạt 89,15 tỷ đồng doanh thu , giảm 22% và LNST đạt 2,56 tỷ đồng, cùng kỳ năm 2011 đạt 751 triệu đồng, tăng đột biến.

Công ty Cổ phần Lilama – Thí nghiệm Cơ Điện (LCD) thông báo kết quả kinh doanh quý 2/2012.

Doanh thu quý 2/2012 đạt 15,57 tỷ đồng, tăng  6% và LNST đạt 697 triệu đồng, giảm 9%  so với cùng kỳ năm trước.

 Các khoản chi phí tài chính (chi phí lãi vay), chi phí quản lý doanh nghiêp trong kỳ đều giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

6 tháng đầu năm, LCD đạt 30,76 tỷ đồng doanh thu, tăng 60% và LNST đạt 1,38 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2011. EPS 6 tháng đạt 1.024 đồng.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

QII/2012

QII/2011

Thay đổi

6T/2012

6T/2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

15.57

14.65

6.28%

30.76

19.28

59.54%

LNTT

0.94

1.02

-7.84%

1.85

1.29

43.41%

LNST

0.69

0.76

-9.21%

1.38

0.97

42.27%

EPS (đồng)

 

 

 

1.024

717

 

 Công ty Cổ phần Lilama 69 -1 (L61) thông báo kết quả kinh doanh quý 2/2012.

Quý 2/2012, L61 doanh thu đạt 130,59 tỷ đồng, tăng 19% và LNST đạt 4,93 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu từ hoạt động kinh doanh quý 2 tăng 15%, chi phí tài chính tăng 41%, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

6 tháng đầu năm, L61 đạt 209,8 tỷ đồng doanh thu, tăng 10% và LNST đạt 7,57 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2011.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

QII/2012

QII/2011

Thay đổi

6T/2012

6T/2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

130.59

110.16

18.55%

209.8

190.38

10.20%

LNTT

6.58

6.12

7.52%

10.09

9.69

4.13%

LNST

4.93

4.72

4.45%

7.57

7.41

2.16%

Công ty Cổ phần  Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ (CCM) thông báo kết quả kinh doanh của công ty mẹ quý II.

Quý 2/2012, CCM đạt 41,6 tỷ đồng doanh thu, giảm 26% và LNST đạt 371 triệu đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 1,53 tỷ đồng.

Theo giải trình LNST quý 2/2012 chênh lệch 1,9 tỷ đồng so với quý 2/2011

- Năm 2012, chi phí lãi vay giảm mạnh Q2/2012 là 2.765.238.643 đồng giảm 39,48% so với quý 2/2011 là 4.569.830.161 đồng.

-  Chi phí thuế TNDN quý 2/2012 là -52 triệu đồng so với quý 2/2011 là 1,2 tỷ đồng  là do quý  năm 2011 nộp thuế TNDN truy thu thuế của năm 2006.

Kết quả, 6 tháng CCM đạt 89,15 tỷ đồng doanh thu, giảm 22% và LNST đạt 2,56 tỷ đồng tăng mạnh so với mức 751 triệu đồng cùng kỳ.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

QII/2012

QII/2011

Thay đổi

6T/2012

6T/2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

41.6

56.58

-26.48%

89.15

114.49

-22.13%

LNST

0.37

-1.53

 

2.56

0.75

241.33%

 

                                                                                                                                       Hồng Vân

cucpth

Theo Trí thức trẻ/HNX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên