TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LAF: Đặt kế hoạch LNTT hơn 50 tỷ đồng, giảm hơn 50% so với 2010

21-03-2011 - 21:15 PM | Doanh nghiệp

LAF: Đặt kế hoạch LNTT hơn 50 tỷ đồng, giảm hơn 50% so với 2010

LAF đã điều chỉnh tăng cổ tức năm 2010 từ 20% lên 30% trong đó 20% bằng tiền, 10% cổ tức bằng cổ phiếu. Năm 2011, cổ tức kế hoạch tỷ lệ 20%

Ngày 19/03/2010, CTCP Chế biến hàng xuất khẩu Long An (MCK: LAF) đã tiến hành thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2011. Theo đó,

Đại hội đồng cổ đông của LAF đã thông qua điều chỉnh tăng cổ tức năm 2010 theo đó cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20% và cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%; và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011. Cụ thể như sau:

Chỉ tiêu

Năm 2011

Năm 2010

% tăng/giảm so 2010

1.Chỉ tiêu thu mua

1.405 tỷ đồngHạt điều nguyên liệu

1.038 tỷ đồng

564 tỷ đồng

84%

Nhân điều xuất khẩu

304 tỷ đồng

53,3 tỷ đồng

470%

Mỳ lát

52 tỷ đồng

1,45 tỷ đồng

34,86 lần

Bắp

11 tỷ đồng

5,4 tỷ đồng

103%

2. Kim ngạch XNK

81 triệu USD

51,5 triệu USD

57%

Xuất nhân hạt điều

61 triệu USD

34,5 triệu USD

76,8%

Nhập hạt điều

20 triệu USD

17 triệu USD

17,6%

3. Doanh số bán

1.609 tỷ đồng

912,7 tỷ đồng

76,3%

4. Lợi nhuận trước thuế

50,2 tỷ đồng

110,1 tỷ đồng

-54,5%

Cổ tức dự kiến

20%

30%

-10% tuyệt đối


Như vậy so với thực hiện năm 2010, lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2011 giảm hơn 54%.

T. Sam
Theo LAF

quynhnn

Trở lên trên