TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LAS: LNST cả năm 2012 đạt hơn 390 tỷ đồng, vượt kế chỉ tiêu kế hoạch

01-02-2013 - 08:23 AM | Doanh nghiệp

LAS: LNST cả năm 2012 đạt hơn 390 tỷ đồng, vượt kế chỉ tiêu kế hoạch

Năm 2012, LAS đạt 4494,85 tỷ đồng doanh thu, tăng 21% và lợi nhuận sau thuế đạt 390,31 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2011. EPS cả năm đạt 6.573 đồng.

Công ty Cổ Phần supe Phốt phát và hóa chất Lâm Thao (LAS) thông báo kết quả kinh doanh quý  4 và cả năm 2012.

Riêng quý 4/2012 doanh thu thuần đạt 816,98 tỷ đồng, tăng 39% và lợi nhuận sau thuế đạt 77,88 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ trọng giá vốn bán hàng trên doanh thu là 66% tương đương cùng kỳ nên lợi nhuận gộp đạt 275,39 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ doanh thu tài chính giảm 62%, chi phí bán hàng tăng 72%, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 44% riêng chi phí tài chính giảm nhe so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2012, LAS đạt 4494,85 tỷ đồng doanh thu, tăng 21% và lợi nhuận sau thuế đạt 390,31 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2011. EPS cả năm đạt 6.573 đồng.

So với kế hoạch kinh doanh sản xuất của ĐHCĐ giao phó đạt 4.056 tỷ đồng doanh thu và 398 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, 299 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, kết thúc năm 2012 LAS đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Quý 4/2012

Quý 4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

816.98

586.93

39.20%

4494.85

3701.99

21.42%

Giá vốn

541.58

388.27

 

3494.93

2903.13

 

Tỷ trọng giá vốn/DT

66.29%

66.15%

 

77.75%

78.42%

 

LN gộp

275.39

198.66

38.62%

999.92

798.86

25.17%

DT tài chính

2.94

7.74

-62.02%

11.92

17.53

-32.00%

Chi phí tài chính

23.38

25.47

-8.21%

71.48

98.81

-27.66%

Chi phí bán hàng

110.46

64.25

71.92%

290.07

219.9

31.91%

Chi phí QL DN

44.33

30.73

44.26%

140.52

110.02

27.72%

Lợi nhuận thuần

100.17

85.94

16.56%

509.77

387.65

31.50%

LNTT

103.07

93.18

10.61%

519.65

398.97

30.25%

LNST

77.88

70.30

10.78%

390.31

299.65

30.26%

EPS (đồng)

1.201

1.300

 

6.573

5.544

 

Hồng Vân

cucpth

HNX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên