TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LBM: Tổng giám đốc dự kiến được nhận lương 40 triệu đồng/tháng năm 2013

05-02-2013 - 17:20 PM | Doanh nghiệp

LBM: Tổng giám đốc dự kiến được nhận lương 40 triệu đồng/tháng năm 2013

Kế hoạch kinh doanh 2013 được đưa ra với 216,4 tỷ đồng doanh thu và 22,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (LBM) công bố nghị quyết HĐQT ngày 4/2/2013.

HĐQT thông qua kết quả kinh doanh năm 2012. Theo đó, doanh thu cả năm ước đạt 172,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 22,2 tỷ đồng, vượt kế hoạch lợi nhuận 10,89%. Mức lợi nhuận này tương đương với thực hiện năm 2011.

Sau khi phân phối lợi nhuận và thu hồi các khoản thanh lý, bán tài sản, lợi nhuận còn lại của LBM đạt 14,3 tỷ đồng.

Với kết quả vượt kế hoạch đề ra, HĐQT thống nhất chi tăng quỹ lương năm 2012 cho Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng 212,5 triệu đồng.

Kế hoạch kinh doanh 2013 được đưa ra với 216,4 tỷ đồng doanh thu và 22,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (bao gồm cả LNTT của Hiệp Thịnh Phát, cổ tức nhận từ Hiệp Thành và thu nợ khó đòi). 

Dựa trên kế hoạch đề ra, HĐQT thống nhất mức lương Ban Tổng giám đốc và kế toán trưởng 89 triệu đồng/tháng (Tổng giám đốc lương 40 triệu đồng/tháng). Tổng quỹ tiền lương của công ty năm 2013 ước đạt 28,7 tỷ đồng. 

Minh Thư

thunm

HSX

Trở lên trên