TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LCG: Cổ đông lớn – anh là ai?

20-03-2012 - 07:55 AM | Doanh nghiệp

LCG: Cổ đông lớn – anh là ai?
Ảnh: Q. Nguyễn

Cổ đông lớn đến ngày 10/02/2012 của LCG duy nhất là Quỹ đầu tư Red River Holding nắm 5,72% vốn. Tổ chức trong nước nắm 14,03% vốn; cổ đông sở hữu từ 1% đến dưới 5% trong nước chiếm 20,46% vốn.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của CTCP Licogi 16 (MCK: LCG) bắt đầu muộn như thường lệ các năm, tuy nhiên không như những lần trước Đại hội kéo dài đến gần 3 giờ liền thảo luận các nội dung tờ trình phát cho cổ đông tại Đại Hội.

Nhiều cổ đông cá nhân khá bức xúc trước sự thay đổi 2 nội dung quan trọng: cổ tức năm 2011 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2012. Bởi,

(i) Trước ngày Đại hội cổ đông thường niên chính thức diễn ra, HĐQT đã tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua nghị quyết đại hội cổ đông thường niên tháng 12/2011 tỷ lệ chia cổ tức năm 2011 là 17% vốn điều lệ. Tiếp sau đó ngày 07/03/2012 H ĐQT đã công bố nghị quyết HĐQT về việc chia cổ tức năm 2011 với tỷ lệ 15% vốn điều lệ trong đó 5% bằng tiền và 10% bằng cổ phiếu, tương đương giảm 200 đồng/CP.

Nếu việc điều chỉnh chỉ dừng lại ở đây có lẽ cuộc tranh luận về cổ tức sẽ sớm kết thúc, nhưng tại đại hội HĐQT trình phương án chia cổ tức năm 2011 là 5% bằng tiền với lý do “sau khi trao đổi với các cổ đông lớn, khoản thuế phải nôp 66,3 tỷ đồng lấy từ nguồn lợi nhuận năm 2011 chứ không trích từ các quỹ, vì vậy lợi nhuận còn lại chưa phân phối là 43,5 tỷ đồng”.

Thêm vào đó, tại Đại hội, đại diện cổ đông lớn Quỹ đầu tư Red River Holding có ý kiến LCG nên chia cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu tỷ lệ 5% thay vì bằng tiền.

(ii) Mặc dù HĐQT trình 2 phương án doanh thu lợi nhuận kế hoạch năm 2012. Nhưng mở đầu cuộc tranh luận, đại diện cổ đông lớn Quỹ đầu tư Red River Holding có ý kiến LCG nên ghi nhận doanh thu bất động sản vào cuối dự án – bàn giao dự án cho khách hàng mới được ghi nhận doanh thu.

Bởi cách ghi nhận này ngày càng được nhiều công ty bất động sản thực hiện dù cho cách ghi nhận mới này sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận năm 2012. Như vậy, với cách ghi nhận này kịch bản doanh thu lợi nhuận năm 2012 sẽ là 735 tỷ đồng doanh thu và 0 đồng lợi nhuận, do đó, LCG không nên chia cổ tức năm 2012.   

Hẳn nhiên, cổ đông “bức xúc”, “shock”, “thất vọng” vì khoản thuế bất ngờ 66,3 tỷ đồng xuất hiện sau 10 ngày làm giảm lợi nhuận chưa phân phối khoản tương ứng; vì HĐQT trước sau bất nhất, việc thay đổi và công bố thông tin liên tục về mức lợi nhuận và cổ tức thực hiện năm 2011; vì “ý kiến của một vài cổ đông lớn” mà HĐQT đã có những điều chỉnh nội dung “quay ngoắt” so với trước đó; vì kiểm toán các năm trước đó đã bỏ sót nội dung trọng yếu dẫn đến thiệt hại cho các cổ đông hiện tại và, vì cơ cấu sở hữu không được công bố cho cổ đông.

“Thông tin là phải minh bạch, chính xác và kịp thời. Thông tin có thể dẫn đến lũng đoạn giá nếu tin nội gián.” Chính vậy việc thay đổi liên tục thông tin công bố cùng với lịch sử giao dịch trong những ngày qua khiến cổ đông LCG đặt ra nghi vấn thông tin đã được tiết lộ trước đó.

“Cổ đông lớn là ai? Cổ đông lớn không có quyền tác động đến HĐQT, không có quyền làm thay đổi nghị quyết của HĐQT. HĐQT được Đại hội đồng cổ đông bầu ra, phải có tính kiên quyết, không thể vì một vài ý kiến của cổ đông lớn. Cổ đông lớn không ép được cổ đông nhỏ. Vì vậy HĐQT phải xem xét lại và chịu trách nhiệm về công bố thông tin.” – Cổ đông phát biểu.

Vậy cổ đông lớn của LCG là ai? Đại diện của LCG cho biết cổ đông lớn hiện tại là Red River Holding nắm 5,72% vốn.

Tính đến ngày 10/02/2012, cơ cấu cổ đông của LCG như sau:

Cơ cấu cổ đông

% vốn điều lệ

Cổ đông lớn sở hữu từ 5% trở lên

5,72% - Red River Holding

Cổ đông sở hữu từ 1% đến dưới 5%

21,52%

- Trong nước

20,46%

- Nước ngoài

1,06%

Cổ đông sở hữu dưới 1%

72,75%

- Trong nước

68,79%

- Nước ngoài

3,96%

Công đoàn

0,01%

Cổ phiếu quỹ

Phần còn lại


Cơ cấu cổ đông theo loại hình sở hữu:

Theo loại hình sở hữu

% vốn điều lệ

HĐQT

5,88%

Ban Tổng giám đốc *

0,06%

Ban kiểm soát

0,03%

Kế toán trưởng

0,05%

Người được ủy quyền công bố thông tin

0,08%

Cổ đông khác trong nước


- Cá nhân

69,12%

- Tổ chức

14,03%

Cổ đông khác nước ngoài


- Cá nhân

2,89%

- Tổ chức

7,85%

*Loại trừ cá nhân là Tv. HĐQT

Vậy cổ đông lớn có quyền gì? Trên thực tế, cổ đông nhỏ của LCG thừa nhận, cổ đông lớn có thể thay đổi tỷ lệ chia cổ tức và một số vấn đề khác liên quan đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Việc cổ đông lớn đưa ra quyết định căn cứ số cổ phần sở hữu.

Tuy nhiên, cổ đông nhỏ cho rằng: lẽ ra biết tình hình doanh nghiệp, trước khi HĐQT họp, HĐQT nên tham vấn ý kiến của cổ đông lớn, sau đó mới ra thông tin. Không nên để tình trạng đã công bố nghị quyết họp HĐQT rồi mới tham khảo ý kiến cổ đông lớn và điều chỉnh nội dung. “Cổ đông lớn có quyền, nhưng quyền đó không được gây ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông nhỏ.”

Với trường hợp của LCG, cổ đông nhỏ cho rằng, cổ đông lớn nếu chỉ nắm giữ 5,72% thì không thể chi phối các nội dung quan trọng tại Đại hội cổ đông. Vì các nội dung được thông qua khi có tỷ lệ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý.

Phản hồi ý kiến cổ đông nhỏ, đại diện Quỹ đầu tư Red River Holding  trần tình: Red River Holding chỉ sở hữu 5,7% vốn chưa bao lâu, không có chuyện bán ra, và cũng chỉ biết nội dung trước Đại hội mấy ngày bằng hỏi đại diện LCG có những nội dung gì được trình bày tại  ĐHĐCĐ. Red River Holding cũng cho rằng, HĐQT nên minh bạch hơn trong công bố thông tin.

Mặc dù kéo dài gần 3 giờ thảo luận, Đại hội đều nhất trí thông qua các nội dung trình trong tài liệu phát tại Đại hội cổ đông ngoại trừ kế hoạch kinh doanh năm 2012 là có sự lựa chọn và loại trừ phương án đã nêu. Rõ ràng vấn đề không phải cổ đông lớn hay cổ đông nhỏ mà chính là tính minh bạch và trách nhiệm công bố thông tin của HĐQT trong thời gian qua. 

Q. Nguyễn

quynhnn

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên