TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LCG: Công ty mẹ đạt 103,53 tỷ đồng LNST, giảm 17% so với cùng kỳ

27-07-2011 - 08:31 AM | Doanh nghiệp

LCG: Công ty mẹ đạt 103,53 tỷ đồng LNST, giảm 17% so với cùng kỳ

Không còn bệ đỡ từ hoạt động khác, 6 tháng năm 2011 công ty chỉ có 4,61 tỷ đồng lợi nhuận khác, giảm mạnh so với mức 85,63 tỷ đồng cùng kỳ.

Cập nhật kết quả kinh doanh quý II/2011

Công ty Cổ phần LICOGI 16 (LCG) thông báo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011của công ty mẹ.

6 tháng đầu năm 2011, công ty mẹ LCG đạt 1.050,48 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 118% so với cùng kỳ. Tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần cũng thấp hơn cùng kỳ nên lợi nhuận gộp đạt 180,21 tỷ đồng, tăng 277,17%.

Doanh thu tài chính đạt 9,94 tỷ đồng, giảm 71,75% so với cùng kỳ. Chi phí tài chính cũng đội lên khá cao, 6 tháng năm 2011 chi phí này là 44,45 tỷ đồng trong khi cùng kỳ là 35,18 tỷ đồng. Trong đó, 36,45 tỷ đồng là chi phí lãi vay.

Do đó, lợi nhuận thuần đạt 132,15 tỷ đồng, tăng 140,54% so với cùng kỳ-thấp hơn mức tăng trưởng lợi nhuận gộp.

Không còn bệ đỡ từ hoạt động khác, 6 tháng năm 2011 công ty chỉ có 4,61 tỷ đồng lợi nhuận khác, giảm mạnh so với mức 85,63 tỷ đồng cùng kỳ.

LNST 6 tháng đạt 103,53 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2010.

Chỉ tiêu 6T/2011 6T/2010 tăng/giảm
Doanh thu bán hàng 1050.48 481.89 117.99%
Giá vốn 870.27 434.11
Gía vốn/DT Thuần 82.84% 90.08%
LN gộp 180.21 47.78 277.17%
DT tài chính 9.94 35.18 -71.75%
CP tài chính 44.45 17.45
CP Lãi vay 36.45 14.13
CP Quản lý 13.54 10.57
LN thuần  132.15 54.94 140.54%
LN khác 4.61 85.63 -94.62%
LNST 103.53 124.73 -17.00%
Minh Thành
Theo HoSE

thanhhuong

Trở lên trên