TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LCG: Đạt gần 120 tỷ đồng LN ròng 6 tháng đầu năm 2011

25-08-2011 - 09:04 AM | Doanh nghiệp

LCG: Đạt gần 120 tỷ đồng LN ròng 6 tháng đầu năm 2011

EPS 6 tháng đạt 3.119 đồng.

Công ty Cổ phần LICOGI 16 (LCG) thông báo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011 đã hợp nhất.

Doanh thu thuần và lợi nhuận gộp 6 tháng đầu năm 2011 của LCG đạt lần lượt đạt 1.072,29 tỷ đồng và 209,48 tỷ đồng, đột biến tăng mạnh trên 100% so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính đạt 6,22 tỷ đồng, giảm 82,32% so với cùng kỳ năm 2010.

Chi phí tài chính đột biến tăng mạnh từ 17,45 tỷ đồng cùng kỳ lên 49,53 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2011.

Không có bệ đỡ từ lợi nhuận khác, LNST 6 tháng đầu năm 2011 của LCG đạt 119,53 tỷ đồng, giảm 3,2% so với cùng kỳ 2010. EPS 6 tháng đạt 3.119 đồng.

Chỉ tiêu 6T/2011 6T2010 tăng/giảm
Doanh thu bán hàng 1072.29 481.89 122.52%
Giá vốn 862.81 434.11
Gía vốn/DT Thuần 80.46% 90.08%
LN gộp 209.48 47.78 338.43%
DT tài chính 6.22 35.18 -82.32%
CP tài chính 49.53 17.45 183.84%
CP Quản lý 19.44 11.83
LN thuần  146.63 53.68 173.16%
LN khác 4.58 85.63 -94.65%
LNST 119.53 123.47 -3.19%
Minh Thành

thanhhuong

HoSE

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên