TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LCG: Thông qua trả cổ tức bằng tiền 20% và thưởng 50% CP

18-04-2011 - 00:00 AM | Doanh nghiệp

LCG: Thông qua trả cổ tức bằng tiền 20% và thưởng 50% CP

Đại hội đồng cổ đông của Licogi 16 đã thông qua nội dung tất cả các tờ trình Đại hội.

Sáng ngày 17/04/2011, Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của CTCP Licogi16 (MCK: LCG) đã tiến hành thành công.

Mặc dù có ý kiến phản đối nội dung tờ trình phương án chia cổ tức năm 2010 tỷ lệ 20% bằng tiền và chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 50% cho cổ đông hiện hữu, đối với nội dung chia thưởng cổ phiếu tỷ lệ 50%, tuy nhiên, đại hội đồng cổ đông vẫn thông qua và không có sự điều chỉnh.

Như vậy, thời gian dự kiến chia trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20%/mệnh giá sẽ thực hiện trước ngày 30/05/2011; và thực hiện chia thưởng trước ngày 30/06/2011.

Thù lao và thưởng của H ĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành của năm 2011 bằng mức năm 2010. Theo đó thù lao là 1,5% lợi nhuận sau thuế; thưởng là 10% lợi nhuận vượt kế hoạch.

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2011 như sau:

Chỉ tiêu

Năm 2011

Năm 2010

% tăng/giảm so 2010

Tổng doanh thu

2.302,3 tỷ đồng

1.011,5 tỷ đồng

127%

-Riêng Licogi16

1.058 tỷ đồng

N/a

4,6%

Lợi nhuận sau thuế

250 tỷ đồng

225,2 tỷ đồng

11,3%

Cổ tức dự kiến

25%

20%

+ 5% tuyệt đốiT. Sam
Theo LCG

quynhnn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên