TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LCS: 04/05,GDHKQ nhận cổ tức 20% và mua cổ phiếu tỷ lệ 100:65,7

25-04-2011 - 15:07 PM | Doanh nghiệp

LCS: 04/05,GDHKQ nhận cổ tức 20% và mua cổ phiếu tỷ lệ 100:65,7

LCS sẽ trả cổ tức vào ngày 23/05, gần 2,7 triệu cổ phiếu phát hành thêm với giá phát hành là 12.500 đ/CP.

CTCP LICOGI 16.6 (mã CK: LCS) thông báo ngày 06/05/2011 là ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2010 bằng tiền và thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm.

Cụ thể, LCS sẽ chi trả cổ tức năm 2010 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phần được nhận 2.000 đồng) vào ngày 23/05/2011.

Công ty cũng thực hiện quyền mua 2.695.000 cổ phiếu phát hành thêm.

Tỷ lệ thực hiện là 100 : 65,7 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được 01 quyền mua, 100 quyền mua sẽ được mua 65,7 cổ phần mới).

Giá phát hành: 12.500 đồng/cổ phần

Số cổ phần mà cổ đông được mua sẽ được làm tròn tới hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phần lẻ nhỏ hơn một đơn vị sẽ không được thực hiện.

Toàn bộ số cổ phần dôi ra do làm tròn, và số cổ phần mà cổ đông hiện hữu không mua, hoặc mua không hết (nếu có) sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định đối tượng bán và giá bán, nhưng đảm bảo không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 16/05/2011 đến ngày 10/06/2011

Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 16/05/2011 đến ngày

Được biết, kế hoạch kinh doanh 2011 của LCS là phấn đấu đạt 611,08 tỷ đồng doanh thu và 20,65 tỷ đồng LNST. Kế hoạch cổ tức năm 2011 đạt 20%.

Trần Dũng
Theo VSD

thanhtu

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên