TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LHC: Thông qua phương án chia thưởng 2:1 cho cổ đông hiện hữu

05-04-2010 - 10:56 AM | Doanh nghiệp

LHC: Thông qua phương án chia thưởng 2:1 cho cổ đông hiện hữu

LHC đặt kế hoạch doanh thu thuần trong năm 2010 đạt 120 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt 20 tỷ đồng.

HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (LHC) đã có Nghị quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010, tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 40 tỷ đồng hoặc 50 tỷ đồng để trình ĐHĐCĐ thường niên 2010 thông qua.

Theo Nghị quyết, LHC sẽ tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên từ 40 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng và giao cho HĐQT quyết định bằng việc:

Thưởng 1.000.000 cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ 2:1 từ nguồn thặng dư vốn

Phát hành 100.000 cổ phiếu cho CBCNV với giá 25.000 đ/CP.

Phát hành số lượng cổ phiếu còn lại cho Đối tác chiến lược và đấu giá rộng rãi cho các nhà đầu tư quan tâm. Giá sàn để đấu giá và giá bán cho Đối tác chiến lược giao HĐQT quyết định nhưng không được thấp hơn 30.000 đ/CP.

Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đối tác chiến lược, thời điểm tăng vốn tùy thuộc vào tình hình sản xuất kinh doanh năm 2010 để có lợi nhất cho cổ đông.

Trình ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 10 năm 2010 phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2010:

Chỉ tiêu (tỷ đồng)

KH 2009

TH 2009

KH 2010

Doanh thu thuần

70

114,5

120

Lợi nhuận trước thuế

16

24,3

20

Cổ tức chia cho cổ đông

24% - 50%

50%

24% - 50%
(VĐL cũ)

Đầu tư mua sắm TSCĐ

10 - 15

15,1

10 - 15

Khấu hao TSCĐ

5 - 6

6,6

7 - 8

Đầu tư tài chính

30

22,5

30 (VĐL cũ)

50 (VĐL mới)

K.T
Theo LHC

thuatvk

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên