TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LHG, HTI: Kết quả kinh doanh quý 3

24-10-2012 - 19:00 PM | Doanh nghiệp

LHG, HTI: Kết quả kinh doanh quý 3

LNST của riêng quý 3 của HTI đạt 10,7 tỷ đồng, giảm 45,57% so với cùng kỳ. Luỹ kế 9 tháng lãi 26,32 tỷ đồng, giảm 25%.

Công ty Cổ phần Long Hậu (LHG):  Doanh thu quý 3 đạt 60,68 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ. Luỹ kế 9 tháng đạt 230 tỷ đồngm tăng 13,7%.

LNST của riêng quý 3 đạt 7,1 tỷ đồng, giảm 21,55% so với cùng kỳ. Luỹ kế 9 tháng đạt 15,18 tỷ đồng, giảm 66,58% so với 9 tháng năm 2011.

Chi phí lãi vay của riêng quý 3 là 11,97 tỷ đồng, hơn gấp đôi cùng kỳ và luỹ kế 9 tháng là 42,62 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 18,83 tỷ đồng 9 tháng năm 2011.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q3/2012

Q3/2011

Thay đổi

9T/2012

9T/2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

60.68

70.53

-13.97%

229.88

202.2

13.69%

Giá vốn

30.72

43.54

-29.44%

132.24

94.95

39.27%

Tỷ trọng giá vốn/DT

50.63%

61.73%

 

57.53%

46.96%

 

LN gộp

29.96

26.99

11.00%

97.63

107.24

-8.96%

LNST

7.1

9.05

-21.55%

15.18

45.42

-66.58%

 Báo cáo tài chính quý 3- LHG

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (HTI): Riêng quý 3, HTI đạt 37,78 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm gần 12% so với cùng kỳ. Chi phí giá vốn cải thiện nên lãi gộp đạt 22,23 tỷ đồng, chỉ giảm 3,85%.

LNST của riêng quý 3 đạt 10,7 tỷ đồng, giảm 45,57% so với cùng kỳ. Luỹ kế 9 tháng lãi 26,32 tỷ đồng, giảm 25%.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q3/2012

Q3/2011

Thay đổi

9T/2012

9T/2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

37.78

42.90

-11.93%

110.99

124.87

-11.12%

Giá vốn

15.55

19.78

-21.39%

43.61

52.07

-16.25%

Tỷ trọng giá vốn/DT

41.16%

46.11%

 

39.29%

41.70%

 

LN gộp

22.23

23.12

-3.85%

67.38

72.81

-7.46%

LNST

10.7

19.66

-45.57%

26.32

35.12

-25.06%

  Báo cáo tài chính quý 3- HTI

Thanh Hiên

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/HSX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên