TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LHG: LNST quý III/2010 đạt 1,97 tỷ đồng, giảm mạnh so với cùng kỳ

24-10-2010 - 10:32 AM | Doanh nghiệp

LHG: LNST quý III/2010 đạt 1,97 tỷ đồng, giảm mạnh so với cùng kỳ

Sở dĩ LNST quý III/2010 của công ty đạt mức thấp là do có một số hợp đồng cho thuê đất chưa kết chuyển giá trị hợp đồng vào doanh thu trong kỳ.

Công ty Cổ phần Long Hậu (LHG) thông báo kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng đầu năm 2010.

Cả doanh thu và LNST quý III và 9 tháng đầu năm 2010 của LHG đều giảm so với cùng kỳ năm 2009.

Doanh thu quý III/2010 giảm 73,43% ; lợi nhuận gộp giảm 68% so với cùng kỳ năm 2009.

Qúy III/2009 công ty được hoàn nhập 1,43 tỷ đồng chi phí tài chính trong khi quý III/2010 công ty chi phí tài chính 7,47 tỷ đồng.

Doanh thu giảm nhưng chi phí bán hang quý III/2010 của LHG là 3,19 tỷ đồng, tăng 2 tỷ đồng so với cùng kỳ và chi phí quản lý tăng 4,5 tỷ đồng.

LNST quý III/2010 là 1,79 tỷ đồng, giảm 95,12% so với cùng kỳ năm 2009.

Theo giải trình của LHG, sở dĩ LNST quý III/2010 của công ty đạt mức thấp là do công ty có một số hợp đồng cho thuê đất chưa kết chuyển giá trị hợp đồng vào doanh thu do chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện ghi nhận. Sang quý IV/2010, các hợp đồng này đáp ứng được điều kiện thì công ty sẽ ghi nhận. LHG dự kiến vẫn hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2010.

Giá trị xây dựng cơ bản dở dang tại thời điểm 30/9 là 229,16 tỷ đồng, tăng 104 tỷ đồng so với số dư cuối quý II/2010.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, LHG đạt 37,41 tỷ đồng LNST, giảm 45,7% so với cùng kỳ 2009.

Chỉ tiêu Q3/2010 Q3/2009 9T/2010 9T/2009
Doanh thu bán hàng 19.18 72.2 115.62 134.65
Giá vốn 3.4 22.87 35.01 39.23
LN gộp 15.78 49.33 80.61 95.41
DT tài chính 6.59 4.66 14.93 11.6
CP tài chính 7.47 -1.43 15.72 -0.33
CP bán hàng 3.19 1.19 6.94 3.12
CP Quản lý 10.02 5.49 23.61 15.14
LNST 1.79 36.65 37.41 68.9

T.Hương

Theo LHG

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên