TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LIG, INN: KQKD hợp nhất quý 3/2012

17-11-2012 - 10:00 AM | Doanh nghiệp

LIG, INN: KQKD hợp nhất quý 3/2012

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2012, INN đạt 300,69 tỷ đồng doanh thu, tăng 30% và LNST đạt 20,86 tỷ đồng, giảm 61% so với năm 2011. EPS 9 tháng đầu năm 2012 3.830 đồng.

Công ty Cổ phần bao bì và in Nông Nghiệp (INN) thông báo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3 và 9 tháng đầu năm 2012.

Riêng quý 3/2012 doanh thu thuần đạt 99,6 tỷ đồng, tăng 12% và LNST đạt 7,7 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình: Công ty thực hiện triệt để việc tiết kiệm nguyên vật liệu, thực hiện cơ chế khoán vật tư sâu sát và có hiệu quả. Thực hiện tốt công tác điều hành  vốn giúp giảm mạnh chi phí lãi vay xuống mức thấp.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2012, INN đạt 300,69 tỷ đồng doanh thu, tăng 30% và LNST đạt 20,86 tỷ đồng, tăng 61% so với năm 2011.

EPS 9 tháng đầu năm 2012 đạt 3.830 đồng.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

QIII/2012

QIII/2011

Thay đổi

9T/2012

9T/2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

99.6

88.72

12.26%

300.69

230.56

30.42%

LNTT

9.3

6.13

51.71%

25.08

17.17

46.07%

LNST

7.69

4.60

51.71%

20.68

12.88

60.56%

EPS (đồng)

1.426

852

 

3.830

2.385

 

Công ty Cổ phần Licogi 13 (LIG) thông báo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3 và 9 tháng đầu năm 2012.

Doanh thu thuần quý 3/2012 đạt 262,48 tỷ đồng, giảm nhẹ và lãi ròng đạt 2,64 tỷ đồng, giảm 76% so với cùng kỳ năm trước.

9 tháng đầu năm 2012, LIG đạt 792,39 tỷ đồng doanh thu, giảm nhẹ và LNST đạt 7,64 tỷ đồng trong đó phần lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ là 8,47 tỷ đồng, giảm 70% so với cùng kỳ năm 2011.

EPS 9 tháng đầu năm 2012 đạt 761 đồng.

Được biết, năm 2012 LIG lên kế hoạch dự kiến đạt doanh thu hợp nhất 1000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 51,3 tỷ đồng và LNTS của cổ đông Công ty mẹ 34 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức dự kiến 15%.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

QIII/2012

QIII/2011

Thay đổi

9T/2012

9T/2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

262.48

263.17

-0.26%

792.39

804.49

-1.50%

LNTT

2.71

14.64

-81.49%

10.77

41.64

-74.14%

LNST

1.93

13.17

-85.35%

7.64

33.76

-77.37%

LNST công ty mẹ

2.64

11.02

-76.04%

8.47

27.99

-69.74%

EPS đồng

237

918

 

761

2.333

 

Hồng Vân

cucpth

Theo Trí thức trẻ/HNX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên