TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LIX: EPS cả năm 2012 đạt 5.537 đồng, hoàn thành kế hoạch

28-02-2013 - 16:35 PM | Doanh nghiệp

LIX:  EPS cả năm 2012 đạt 5.537 đồng, hoàn thành kế hoạch

Lũy kế cả năm 2012, LIX đạt 1402,48 tỷ đồng doanh thu, tăng 13% và lợi nhuận sau thuế đạt 59,79 tỷ đồng, giảm 9% so với năm 2011. EPS cả năm 5.537 đồng.

Công ty Cổ phần Bột Giặt LIX (LIX) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012 đã hợp nhất đã được kiểm toán.

Riêng quý 4/2012 doanh thu thuần đạt 386,51 tỷ đồng, tăng 21% và lợi nhuận sau thuế đạt 24,02 tỷ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình: Doanh thu tăng 66,80 tỷ đồng, giá vốn bán hàng tăng 36,69 tỷ đồng do giá nguyên liệu trong quý 4/2012 tăng làm cho lợi nhuận gộp tăng 30,10 tỷ đồng.

Doanh thu thu hoạt động tài chính giảm 3,09 tỷ đồng do phải thanh toán một phần chi phí đầu tư tại CN Bình Dương cộng thêm chi phí tài chính tăng 0,3 tỷ đồng làm lợi nhuận giảm 3,39 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng tăng 6,83 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 5,67 tỷ đồng làm lợi nhuận giảm 12,50 tỷ đồng. 3 yếu tố trên và lợi nhuận khác tăng 0,65 tỷ đồng làm tổng lợi nhuận trước thuế tăng 14,86 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2012, LIX đạt 1.402,48 tỷ đồng doanh thu, tăng 13% và lợi nhuận sau thuế đạt 59,8 tỷ đồng, giảm 9% so với năm 2011. EPS cả năm 5.537 đồng.

Kết thúc năm 2012 LIX đã hoàn thành vượt kế hoạch chỉ tiêu so với 80 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế của ĐHCĐ giao phó.
Theo giải trình LIX.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2012

Q4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

386.51

319.72

20.89%

1402.48

1243.64

12.77%

Giá vốn

311.58

274.89

 

1169.64

1057.52

 

Tỷ trọng giá vốn/DT

80.61%

85.98%

 

83.40%

85.03%

 

Lợi nhuận gộp

74.93

44.83

67.14%

232.84

186.12

25.10%

LNTT

32.29

16.39

97.01%

80.75

86.37

-6.51%

LNST

24.02

12.25

96.08%

59.79

64.73

-7.63%

EPS ( đồng)

2.224

1.361

 

5.537

7.192

 

Hồng Vân

cucpth

HNX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên