TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LM3: Cả năm 2012 lãi ròng đạt 1,51 tỷ đồng

26-02-2013 - 16:09 PM | Doanh nghiệp

LM3: Cả năm 2012 lãi ròng đạt 1,51 tỷ đồng

Lũy kế cả năm 2012, LM3 đạt 306,54 tỷ đồng doanh thu, giảm 18% và lãi ròng đạt 1,51 tỷ đồng, tăng đột biến 308% so với năm 2011.

Công ty Cổ phần Lilama 3 (LM3) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012 đã hợp nhất.

Doanh thu thuần quý 4/2012 đạt 105,93 tỷ đồng, giảm 42% và lợi nhuận sau thuế chỉ đạt vỏn vẹn 608 triệu đồng, tăng 103% so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình doanh thu quý 4/2012 chỉ bằng 58% so với cùng kỳ năm trước tuy nhiên chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 5,92 tỷ đồng tương ứng giảm 51% so với quý 4/2011.

Trong quý 4/2012 chi phí tài chính (chủ yếu  là chi phí lãi vay) tăng 30%, chi phí bán hàng giảm 35% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế cả năm 2012, LM3 đạt 306,54 tỷ đồng doanh thu, giảm 18% và lợi nhuận sau thuế đạt 2,32 tỷ đồng trong đó phần lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ là 1,51 tỷ đồng, tăng mạnh 308% so với năm 2011. EPS cả năm đạt 292 đồng.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2012

Q4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

105.93

182.89

-42.08%

306.54

375.05

-18.27%

Giá vốn

76.83

154.49

 

248.18

318.05

 

Tỷ trọng giá vốn/DT

72.53%

84.47%

 

80.96%

84.80%

 

Lợi nhuận gộp

29.1

28.4

2.46%

58.36

56.99

2.40%

LNTT

1.07

0.34

214.71%

2.73

0.64

326.56%

LNST

0.99

0.34

191.18%

2.32

0.37

527.03%

LNST công ty mẹ

0.61

0.30

103.33%

1.51

0.37

308.11%

EPS ( đồng)

118

59

 

292

72

 

Hồng Vân

cucpth

HNX

Trở lên trên