TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LNST 6 tháng sau soát xét VID tăng 82,4%, TIE giảm 14,3%

20-08-2011 - 07:46 AM | Doanh nghiệp

LNST 6 tháng sau soát xét VID tăng 82,4%, TIE giảm 14,3%

Sau soát xét giá vốn hàng bán giảm, chi phí thuế TNDN hiện hành giảm đã giúp LNST của VID tăng hơn 768 triệu đồng; chi phí tài chính tăng lên đã làm LNTT của TIE giảm

CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (MCK: VID) đã công bố báo cáo tài chính sau soát xét 6 tháng đầu năm 2011. Theo đó,

Doanh thu thuần 6 tháng đạt 460,7 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán giảm hơn 400 triệu đồng, đạt 412,8 tỷ đồng đã giúp lãi gộp từ hoạt động kinh doanh tăng một khoản tương ứng.

Các khoản mục doanh thu hoạt động tài chính, chi phí tài chính, quản lý doanh nghiệp sau soát xét thay đổi nhẹ so với trước soát xét. Chi phí bán hàng không đổi so với công bố trước đó.

Lợi nhuận thuần 6 tháng sau soát xét đạt 851 triệu đồng, tăng khoảng 510 triệu đồng. Lợi nhuận trước thuế  đạt 1,86 tỷ đồng.

Sau soát xét, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành giảm 270 triệu đồng đã giúp cho lợi nhuận sau thuế đạt 1,7 tỷ đồng, tăng 768 triệu đồng so với trước soát xét.

Dù lợi nhuận sau thuế sau soát xét tăng hơn 82% so với trước soát xét, 6 tháng đầu năm VID chỉ đạt 4,7% kế hoạch lợi nhuận.

Một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

Trong khi đó, đối với CTCP TIE (MCK: TIE) sau soát xét, lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế 6 tháng đã giảm 14,2% tương đường giảm từ 8,17 tỷ đồng xuống còn 7 tỷ đồng. Nguyên nhân do sau soát xét, chi phí tài chính đã điều chỉnh tăng lên 1,16 tỷ đồng, làm lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh từ dương 554 triệu đồng sang âm 608 triệu đồng.

Theo TIE, sau soát xét, công ty đã thực hiện lập bổ sung dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán 1,16 tỷ đồng, làm giảm lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế.

Sau soát xét, doanh thu thuần thuần 6 tháng của TIE đạt 122,1 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 1,38 tỷ đồng; lợi nhuận thuần đạt âm  608 triệu đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 7 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 7 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu chính:

Như vậy, sau soát xét, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt 17,5% kế hoạch cả năm.

Phan Anh

quynhnn

HoSE

Trở lên trên