TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LO5: 23/3 GDKHQ nhận cổ tức năm 2010 bằng tiền tỷ lệ 12% và họp DHCD

17-03-2011 - 12:26 PM | Doanh nghiệp

LO5: 23/3 GDKHQ nhận cổ tức năm 2010 bằng tiền tỷ lệ 12% và họp DHCD

Thời gian thực hiện thanh toán cổ tức: 10/05/2011.

Căn cứ thông báo số 830/TB-VSD ngày 14/03/2011 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở GDCK Hà nội thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LO5 như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2011

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2011

Tổ chức Đại hội đồng cổ thường niên năm 2011

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 19/04/2011

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần LILAMA 5

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2011;

+ Báo cáo tài chính năm 2010 và trả cổ tức năm 2010;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát;

+ Các đề nghị của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến về việc lựa chọn công ty kiểm toán, trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký, Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát khóa II nhiệm kỳ 2011-2016 …

Tạm ứng cổ tức năm 2010 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 12% (01 cổ phần được nhận 1.200 đồng)

- Thời gian thực hiện: 10/05/2011

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán, Công ty Cổ phần LILAMA 5 vào giờ làm việc các ngày từ Thứ Hai đến Thứ Sáu và xuất trình chứng minh nhân dân.

Lộc Anh

Theo HNX

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên