TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Lợi nhuận quý III: SD4 tăng cao nhất, S96 & SDD giảm thấp nhất trong 3 quý

29-10-2008 - 08:00 AM | Doanh nghiệp

Lợi nhuận quý III: SD4 tăng cao nhất, S96 & SDD giảm thấp nhất trong 3 quý

Quý III, SD4 đạt 3,16 tỷ đồng lợi nhuận; S96 đạt 818 triệu đồng và SDD đạt gần 376 triệu đồng.

CTCP Sông Đà 4 (mã: SD4), CTCP Sông Đà 9.06 (mã: S96) và CTCP đầu tư và xây lắp Sông  Đà (mã: SDD) công bố BCTC quý III năm 2008.


Theo đó SD4 khoản doanh thu và lợi nhuận của quý cao nhất trong 3 quý; S96 và SDD doanh thu và lợi nhuân lại giảm thấp nhất so với 2 quý đầu năm.


Cụ thể, SD4 doanh thu bán hàng trong quý III đạt 107 tỷ đồng chiếm 40% doanh thu của 9 tháng.


Lợi nhuận trước thuế quý III đạt 3,9 tỷ đồng chiếm 60% tổng LN của 9 tháng. Trong đó đóng góp chủ yếu là từ lợi nhuận của hoạt động


Kết quả kinh doanh 3 quý của SD4
(Đơn vị: tỷ đồng)


Chỉ tiêu

Quý 1

Quý 2

Quý 3

Doanh thu thuần

56,6

73

72,7

Lợi nhuận gộp từ bán hàng

14

16,8

21,3

Chi phí tài chính

8,5

13,3

13,8

Lợi nhuận

1,79

0,133

3,16

 


Với S96 doanh thu bán hàng quý III đạt 5,12 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt gần 19,6 tỷ đồng.

 

Lợi nhuận sau thuế quý III công ty đạt 818,5 triệu đồng, 9 tháng đạt hơn 4 tỷ đồng.


 Kết quả kinh doanh 3 quý năm 2008 của S96
(Đơn vị: tỷ đồng)

 

Chỉ tiêu

Quý 1

Quý 2

Quý 3

Doanh thu thuần

4,95

14,46

5,12

LNST

2,035

1,19

0,82

 

 

CTCP đầu tư và xây lắp Sông Đà (mã SDD), quý III đạt 1,54 tỷ đồng doanh thu trong khi lũy kế 9 tháng doanh thu đạt 11 tỷ đồng.

 

Lợi nhuận sau thuế quý III đạt gần 376 triệu đồng, lũy kế 9 tháng đạt 1,56 tỷ đồng.

 

 

 Kết quả kinh doanh 3 quý năm 2008 của SDD
(Đơn vị: tỷ đồng)

 

 

Chỉ tiêu

Quý 1

Quý 2

Quý 3

Doanh thu thuần

7,16

2,3

1,54

LNST

0,712

0,467

0,357

 

 Tổng hợp một số chỉ tiêu hoạt động tính cho quý III/2008

 

 Chỉ tiêu

SD4

SD96

SDD

Quy mô vốn (tỷ đồng)

 75

25

36,5

Hệ số nợ

 0,85

0,66

0,33

Tỷ suất LNST/DTT (%)

 4,3

16

24,4

Tỷ suất LNST/Vốn CSH

3,84

2,62

0,7

 

 Phương Thảo

thaonp

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên