TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LTC: Tăng vốn điều lệ từ 25 tỷ đồng lên 40 tỷ đồng

09-05-2010 - 10:36 AM | Doanh nghiệp

LTC: Tăng vốn điều lệ từ 25 tỷ đồng lên 40 tỷ đồng

ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 của LTC đã thông qua kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2010 là 186 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ 9,1 tỷ đồng.

Đại hội cổ đông Công ty CP Điện nhẹ viễn thông (LTC) đã thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 25 tỷ đồng lên 40 tỷ đồng

 

Theo đố, LTC sẽ phát hành 1,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, trong đó phát hành 500.000 cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 5:1. Nguồn vốn từ lợi nhuận sau thuế của Công ty.

 

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 2 năm 2010.

 

Chào bán 1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 5:2. Giá phát hành 10.000 đồng/cp

 

Phát hành trái phiếu chuyển đổi: LTC sẽ phát hành 300.000 trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu. Lãi suất của trái phiếu 15%/18 tháng (trong trường hợp trái chủ không thực hiện quyền chuyển đổi sang cổ phiếu) và 0% nếu trái chủ thực hiện chuyển đổi sang cổ phiếu, kỳ hạn trái phiếu là 18 tháng.

 

Tỷ lệ chuyển đổi 1:10 (1 trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu). Giá phát hành do HĐQT quyết định phù hợp với diễn biến của TTCK nhưng không thấp hơn 100.000 đồng/trái phiếu.

 

Nguồn vốn thu được, LTC sẽ đầu tư 27 tỷ đồng xây dựng 90 trạm BTS cho thuê, và 8 tỷ đồng xây dựng trụ sở làm việc và cho thuê.

 

Ngoài ra, Đại hội cũng đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 của LTC, với doanh thu hợp nhất đạt khoảng 186 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ công ty con là 61 tỷ đồng. Doanh thu của LTC 125 tỷ đồng, trong đó, chủ yếu từ xây lắp 106 tỷ đồng.

 

LNST của Công ty mẹ đạt khoảng 9,1 tỷ đồng so với 7,66 tỷ  đồng đạt được vào năm 2009 tăng 18,8%.

 

KH tài chính 2010 – 2012 của Công ty mẹ chưa hợp nhất

 

Chỉ tiêu

2010

2011

2012

VĐL bình quân (tỷ đồng)

32,9

40

70

Doanh thu (tỷ đồng)

125

155

240

LNTT (tỷ đồng)

11,45

14

24,5

LNST (tỷ đồng)

9,1

11,2

19,6

Cổ tức (%)

18

18

18

EPS (đồng)

3.000

2.800

2.800

K.T

Theo LTC

thuatvk

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên