TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

MCF: Năm 2012 lãi gần 28 tỷ đồng, hoàn thành vượt kế hoạch

21-01-2013 - 14:42 PM | Doanh nghiệp

MCF: Năm 2012 lãi gần 28 tỷ đồng, hoàn thành vượt kế hoạch

(Cafe F) So với kế hoạch của ĐHCĐ giao phó đạt 700 tỷ đồng doanh thu và 25 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, kết thúc năm 2012 MCF đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch.

Công ty Cổ phần xây lắp - cơ khí và lương thực Thực Phẩm (MCF) công báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012.

Theo đó, quý 4/2012 MCF đạt 194,63 tỷ đồng doanh thu giảm 5% và lợi nhuận sau thuế đạt 6,96 tỷ đồng, tăng 144% so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ trọng giá vốn bán hàng trên doanh thu là 88% cùng kỳ là 91% nên lợi nhuận gộp đạt 22,98 tỷ đồng, tăng 26% so với quý 4/2011.

Quý 4/2012, các khoản chi phí tài chính, chi phí bán hàng đều giảm so với cùng kỳ năm trước, riêng chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 77% so với cùng kỳ.

Năm 2012, doanh thu thuần đạt 739,40 tỷ đồng, tăng 8% và lợi nhuận sau thuế đạt 27,68 tỷ đồng, tăng 79% so với năm 2011.

So với kế hoạch của ĐHCĐ giao phó đạt 700 tỷ đồng doanh thu và 25 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, kết thúc năm 2012 MCF đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2012

Q4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

194.63

204.66

-4.90%

739.40

686.64

7.68%

Giá vốn

171.64

186.34

 

641.34

614.27

 

Tỷ trọng giá vốn/DT

88.19%

91.05%

 

86.74%

89.46%

 

Lợi nhuận gộp

22.98

18.31

25.51%

98.06

72.37

35.50%

Doanh thu tài chính

1.23

1.27

-3.15%

2.97

7.39

-59.81%

LNTT

9.03

2.78

224.82%

10.36

7.03

47.27%

LNST

6.96

2.85

144.21%

27.68

15.44

79.27%

 Hồng Vân

cucpth

MCF

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên