TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

MCF: Thông qua kế hoạch cổ tức 2013 đạt 20%

31-01-2013 - 18:08 PM | Doanh nghiệp

MCF: Thông qua kế hoạch cổ tức 2013 đạt 20%

MCF phê duyệt quỹ tiền lương năm 2012 đưa vào phí với số tiền là 62,42 tỷ đồng và kế hoạch tổng quỹ tiền lương năm 2013 đưa vào phí với số tiền tối đa 64 tỷ đồng.

CTCP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm (MCF) thông báo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2013 tổ chức ngày 31/1/2013.

 Công ty thông qua kết quả kinh doanh năm 2012 với tổng lợi nhuận trước thuế là 35,11 tỷ đồng, chia cổ tức 20% trên vốn điều lệ 80 tỷ đồng tức công ty dành 16 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông.

MCF đồng thời thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 32 tỷ đồng, thấp hơn mức thực hiện năm 2012. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch đạt 24 tỷ đồng.

Công ty thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2013 với tỷ lệ 20% trên vốn điều lệ 80 tỷ đồng giống năm 2012.

MCF phê duyệt quỹ tiền lương năm 2012 đưa vào phí với số tiền là 62,42 tỷ đồng và kế hoạch tổng quỹ tiền lương năm 2013 đưa vào phí với số tiền tối đa 64 tỷ đồng.

Nghị quyết HĐQT

Thanh Hiên

thanhhuong

MCF

Trở lên trên