TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

MCL bị phạt 70 triệu đồng

03-10-2012 - 21:10 PM | Doanh nghiệp

MCL bị phạt 70 triệu đồng

Sau khi Công ty chấp hành Quyết định xử phạt phải xác định cá nhân có lỗi gây ra vi phạm hành chính để xác định trách nhiệm pháp lý và nghĩa vụ tài chính của người đó theo quy định của pháp luật.

Ngày 2/10/2012, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 783/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với CtyCP Phát triển nhà và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Chí Linh (Mã chứng khoán: MCL niêm yết tại HNX) do đã có các hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, cụ thể như sau:

1. Về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011:

- Ngày 2/7/2012, UBCKNN nhận được Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2011 của MCL. Như vậy, Công ty đã nộp BCTC kiểm toán năm 2011 không đúng thời hạn theo quy định tại Điểm 1.1; 1.2.2 và 1.2.6 Khoản 1 Mục II Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (nay là Khoản 1 Điều 7 Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán);

- BCTC kiểm toán năm 2011 của MCL chưa có một số chữ ký theo quy định tại Khoản 4 Điều 30 Luật Kế toán số 03/2003/QH11;

- UBCKNN đã có Công văn số 2364/UBCK-QLPH ngày 6/7/2012 và Công văn số 2683/UBCK-QLPH ngày 30/7/2012 yêu cầu MCL làm rõ một số vấn đề liên quan đến BCTC kiểm toán năm 2011 của Công ty. Tuy nhiên, UBCKNN vẫn chưa nhận được báo cáo của Công ty.

2. Về thực hiện nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin:

Căn cứ kết quả theo dõi, giám sát cho thấy, MCL đã nhiều lần báo cáo và công bố thông tin không đúng thời hạn các báo cáo theo quy định tại Thông tư 09/2010/TT-BTC (nay là Thông tư 52/2012/TT-BTC), cụ thể: BCTC bán niên năm 2011, Báo cáo Quản trị công ty Quý 3 và Quý IV/2011, Báo cáo thường niên năm 2011, Báo cáo Quản trị công ty năm 2011, Báo cáo Quản trị công ty Quý I/2012, Báo cáo Quản trị công ty bán niên 2012, BCTC Quý I/2012, BCTC Quý II/2012 và BCTC bán niên đã được soát xét 2012, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2011 ngày 25/6/2011, việc thay đổi trụ sở làm việc ngày 29/2/2012 và giải trình với Sở Giao dịch Chứng khoán về các lý do chậm công bố thông tin các BCTC (BCTC bán niên 2011, BCTC kiểm toán 2011, BCTC Quý I, Quý II/2012 và BCTC bán niên 2012);

Xét tính chất và mức độ vi phạm, UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính đối với CtyCP Phát triển nhà và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Chí Linh như sau: phạt tiền 70.000.000 đồng (Bẩy mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 33 Nghị định 85/2010/NĐ-CP.

Sau khi Công ty chấp hành Quyết định xử phạt phải xác định cá nhân có lỗi gây ra vi phạm hành chính để xác định trách nhiệm pháp lý và nghĩa vụ tài chính của người đó theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Công ty phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các thiếu sót, sai phạm của cá nhân đó và báo cáo kết quả thực hiện tới UBCKNN.

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/UBCKNN

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên