TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

MCV: 16/03, GDKHQ mua cổ phiếu tỷ lệ 2:1 giá 12.000 đồng/CP

07-03-2011 - 22:26 PM | Doanh nghiệp

MCV: 16/03, GDKHQ mua cổ phiếu tỷ lệ 2:1 giá 12.000 đồng/CP

Theo đó, MCV sẽ thực hiện quyền mua hơn 6 triệu cổ phiếu với giá 12.000 đ/CP để tăng vốn điều lệ.

Công ty cổ phần Cavico Việt Nam khai thác mỏ và xây dựng (mã CK: MCV) thông báo ngày 18/03 là ngày ĐKCC thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

Theo đó, công ty sẽ thực hiện quyền mua 6.030.503 cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ tỷ lệ 2:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền mua, 02 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần mới)

Giá phát hành là 12.000 đồng/cổ phần. Số cổ phần cổ đông được mua sẽ được làm tròn theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Để đợt chào bán thành công, số cổ phần còn lại (bao gồm số cổ phiếu lẻ khi thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu và số cổ phần cổ đông hiện hữu không mua) sau khi kết thúc thời hạn chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ do Hội đồng quản trị quyết định phân phối cho đối tượng khác với điều kiện không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Các cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 05/04/2011 đến ngày 29/04/2011; Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền: từ ngày 05/04/2011 đến ngày 05/05/2011

Về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 công ty sẽ thông báo sau.

MT
Theo VSD

thanhtu

Trở lên trên