TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

MecoFood (MCF): 14/3 ĐKCC họp ĐHCĐ và nhận cổ tức bằng tiền 16,13%

28-02-2014 - 19:00 PM | Doanh nghiệp

MecoFood (MCF): 14/3 ĐKCC họp ĐHCĐ và nhận cổ tức bằng tiền 16,13%

01 cổ phiếu được nhận 1.613 đồng cổ tức.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực thực phẩm-MecoFood (MCF)

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2014

a. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: 04/04/2014

- Địa điểm: Hội trường Công ty Lương thực Long An (Số 10 đường Cử Luyện, Phường 5, TP Tân An, Long An)

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và phương hướng SXKD năm 2014

+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ II (2009-2013) phương hướng SXKD nhiệm kỳ III (2014-2018).

+ Báo cáo thẩm định quyết toán tài chính năm 2013 của Ban kiểm soát đã được kiểm toán, kết quả hoạt động kiểm soát (2009-2013), chương trình hoạt động kiểm soát (2014-2018).

+ Thông qua kế hoạch đơn giá quỹ tiền lương trích đưa vào phí SXKD năm 2014

+ Báo cáo thù lao HĐQT năm 2013 và kế hoạch mức thù lao HĐQT năm 2014.

+ Báo cáo kết quả phân phối thu nhập năm 2013 và kế hoạch phân phối thu nhập năm 2014

+ Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2014

+ Báo cáo sửa đổi điều lệ theo thông tư 121/2012/TT-BTC

+ Bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2014-2018)

+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

b. Tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thanh toán: 16,13%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.613 đồng)

- Thời gian thanh toán: 27/03/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Xây lắp – Cơ khí và Lương thực Thực phẩm.

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/VSD

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên