TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

MKV: 9/1 GDKHQ nhận cổ phiếu thưởng 6% và mua bằng mệnh giá 3:2

28-12-2012 - 10:50 AM | Doanh nghiệp

MKV: 9/1 GDKHQ nhận cổ phiếu thưởng 6% và mua bằng mệnh giá 3:2

Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 21/01/2013 đến ngày 08/02/2013.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN.TP.HCM (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau :

- Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Dược Thú y Cai Lậy (MKV)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 9/1/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/01/2013

- Lý do và mục đích: Thưởng cổ phiếu và Thực hiện quyền mua cổ phiếu.

1. Thưởng cổ phiếu:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 100:06 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 06 cổ phiếu mới).

- Số lượng cổ phiếu chia thưởng: 67.413 cổ phiếu;

2. Thực hiện quyền mua cổ phiếu:

- Số lượng chứng khoán phát hành: 749.042 cổ phần.

- Giá phát hành: 10.000đồng/cổ phiếu.

- Tỷ lệ thực hiện : 3:2 ( Một cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 03 quyền được mua 02 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 21/01/2013 đến ngày 08/02/2013.

+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba).

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 21/01/2013 đến ngày 22/02/2013.

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

- Địa điểm thực hiện :

+ Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán : người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán : người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại trụ sở Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy.

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/VSD

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên