TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

MKV, DNM: Kết quả kinh doanh quý 2

26-07-2012 - 17:35 PM | Doanh nghiệp

MKV, DNM: Kết quả kinh doanh quý 2

Kết quả, 6 tháng MKV đạt 17,75 tỷ đồng doanh thu, giảm 7% và 413 triệu đồng LNST so với cùng năm 2011, MKV lỗ 3,33 tỷ đồng.

Công ty Cổ Phần Dược thú y Cai Lậy (MKV) thông báo kết quả kinh doanh quý 2/2012.

Theo đó, doanh thu quý 2/2012 đạt 9,64 tỷ đồng, giảm nhẹ, lợi nhuận trước thuế  đạt 333 triệu đồng và LNST đạt 266 triệu đồng so cùng kỳ MKV lỗ 3,86 tỷ đồng.

Theo giải trình: LNTT quý 2/2012 đạt 333 triệu đồng so với quý 2/2011 lỗ 3,86 tỷ đồng.

Do trong quý 2/2011 MKV phải trích lập dự phòng phải thu khó đòi theo quy định là 4 tỷ đồng, đồng thời trong năm 2012 ban điều hành công ty  đã tích cực kiểm soát giá đầu vào dẫn đến giá thành giảm so với quý 2/2011.

Kết quả, 6 tháng MKV đạt 17,75 tỷ đồng doanh thu, giảm 7% và 413 triệu đồng LNST so với cùng năm 2011, MKV lỗ 3,33 tỷ đồng.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

QII/2012

QII/2011

Thay đổi

6T/2012

6T/2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

9.64

10.02

-3.79%

17.75

19.14

-7.26%

LNTT

0.33

-3.86

 

0.52

-3.33

 

LNST

0.26

-3.86

 

0.41

-3.33

 

EPS (đồng)

273

106

 

368

601

 

Tổng Công ty Cổ Phần Y tế Danameco Đà Nẵng (DNM) thông báo kết quả kinh doanh quý 2/2012.

Theo đó, quý 2/2012 doanh thu đạt 42,77 tỷ đồng, giảm 20% và LNST đạt 1,53 tỷ đồng, tăng 23% so với quý 2/2011.

Kết quả, 6 tháng đầu năm DNM đạt 82,02 tỷ đồng doanh thu, giảm 12,21% và LNST đạt 2,45 tỷ đồng, tăng 31,72% so với cùng kỳ năm 2011.

DNM lên kế hoạch năm 2012 đạt 248,50 tỷ đồng doanh thu và 10,50 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, mức chi cổ tức tỷ lệ từ 15% - 20% .

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

QII/2012

QII/2011

Thay đổi

6T/2012

6T/2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

42.77

53.58

-20.18%

82.02

93.43

-12.21%

LNTT

2.04

1.65

23.64%

3.27

2.48

31.85%

LNST

1.53

1.24

23.39%

2.45

1.86

31.72%

 Hồng Vân

cucpth

Theo Trí thức trẻ/MKV/DNM

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên