TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

MKV: Năm 2011 không chia cổ tức

20-03-2012 - 08:24 AM | Doanh nghiệp

MKV: Năm 2011 không chia cổ tức

Năm 2011, với kết quả lợi nhuận sau thuế chỉ có 93 triệu đồng, nên HĐQT công ty trình phương án không chia cổ tức năm 2011.

Ngày 24/03/2012, công ty Cổ phần dược thú ý Cai Lậy (MKV) thông báo tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2012.

Tại đại hội, MKV sẽ báo cáo ĐHCĐ kết quả kinh doanh năm  2011 và định hướng cho năm  2012.

Năm 2011, với kết quả lợi nhuận sau thuế  chỉ có 93 triệu đồng, nên  HĐQT công ty trình phương án không chia cổ tức năm 2011.

Năm 2012, do diễn biến kinh tế trong nước không lường trước, lạm phát tăng nhanh, giá cả hàng hóa tăng, lãi xuất vay,điện và xăng dầu tăng…. Chi phí đầu vào khó xác định chính xác. HĐQT đưa ra 2 phương án kinh doanh năm  2012, phương án 1 không đạt chuyển sang thực hiện phương án 2.

Phương án 1

STT

Nội Dung

Số Tiền (VNĐ)

Ghi Chú

1

Doanh thu bán hàng

35.000.000.000

CK- KM 9,5 tỷ

2

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

1.600.000.000

 

3

Lao động bình quân (người)

80

 

4

Tổng quỹ lương

2.800.000.000

 

5

Tổng lương tổng giám đốc(%)

2,5 – 3,5

LN chưa lương

 6

Tiền phụ cấp và chi phí HĐQT, BKS

150.000.000

 

 7

Chia cổ tức năm 2012 (%)

10

10% = CP

Phương án 2

STT

Nội Dung

Số Tiền (VNĐ)

Ghi Chú

1

Doanh thu bán hàng

27.000.000.000

CK- KM 7,5 tỷ

2

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

900.000.000

 

3

Lao động bình quân (người)

80

 

4

Tổng quỹ lương

2.600.000.000

 

5

Tổng lương tổng giám đốc(%)

2,5 – 3,5

LN chưa lương

 6

Tiền phụ cấp và chi phí HĐQT, BKS

150.000.000

 

 7

Chia cổ tức năm 2012 (%)

6

6% = CP

 Tiền lương của Tổng giám đốc chiếm từ 2,5% đến 3,5% lợi nhuận chưa trừ quỹ lương.

Hồng Vân


cucpth

Theo Trí thức trẻ/Cailayvet

Trở lên trên