TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

MNC, ALT: Giải trình về lợi nhuận sau kiểm toán năm 2012

10-04-2013 - 15:46 PM | Doanh nghiệp

MNC, ALT: Giải trình về lợi nhuận sau kiểm toán năm 2012

ALT lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán là lỗ 6,45 tỷ đồng tăng thêm 119 triệu đồng so với con số trong báo cáo tài chính mà công ty tự lập là lỗ 6,33 tỷ đồng

Công ty cổ phần Mai Linh Miền Trung (MNC) vừa công bố BCTC kiểm toán công ty mẹ và hợp nhất năm 2012.

Tại BCTC hợp nhất kiểm toán 2012, lợi nhuận sau thuế của MNC giảm hơn 3,5 tỷ đồng, tương đương 47,84% xuống còn 3,82 tỷ đồng.

Giải thích về sự chênh lệch này, công ty cho biết là do trích bổ sung dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 3,5 tỷ đồng (công ty mẹ) và 2,85 tỷ đồng (hợp nhất) do tại thời điểm lập BCTC, MNC chưa có đủ cơ sở để trích lập khoản đầu tư vào Công ty con (Công ty TNHH Mai Linh Quảng Bình) và khoản đầu tư Cổ phiếu vào CTCP Mai Linh Nam Trung Bộ & Tây Nguyên.

Thứ hai, MNC cho biết cuối năm 2012 công ty chưa tính được khoản lãi phải trả cho ngân hàng và các nhà đâu tư nên kiểm toán đã trích bổ sung hơn 329 triệu đồng tiền chi phí lãi vay và bổ sung chi phí xăng năm 2012 là gần 222 triệu đồng.

Ngoài ra còn một số chỉ tiêu khác ảnh hưởng đến báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 nhưng không đáng kể.

Công ty cổ phần Văn hóa Tân Bình (ALT) giải trình báo cáo sau kiểm toán năm 2012.

Lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán là lỗ 6,45 tỷ đồng tăng thêm 119 triệu đồng so với con số trong báo cáo tài chính mà công ty tự lập là lỗ 6,33 tỷ đồng

Nguyên nhân : + Điều chỉnh giảm do loại trừ bút toán doanh thu nội bộ số tiền là 131 triệu đồng và giảm giá vốn do loại trừ giá ốn nội bộ là 87 triệu đồng.

+ Điều chỉnh tăng doanh thu hoạt đồng tài chính và giảm giá lãi(lỗ) trong công ty liên kết liên doanh số tiền 262 triệu đồng do doanh nghiệp hạch toán tiền cổ tức của công ty liên kết sang phần lãi lỗ trong công ty liên kết.

+ Doanh thu hoạt động tài chính tăng 22 triệu đồng do doanh nghiệp trích thiếu lãi tiền gửi ngân hàng.

+ Chi phí quản lý giảm do trích lương tháng 13 số tiềng là 34 triệu đồng.

+ Chi phí khác và thu nhập khác tăng 27 triệu đồng do công ty giảm tiền phát từ cơ quan thuế ( công ty hạch toán giảm chi phí khác, kiểm toán thay đổi chuyển qua tăng thu nhập khác)

+ Chi phí thuế TNDN từ âm 132 triệu đồng sang 0 đồng do kiểm toán điều chỉnh hồi tố chi phí thuế TNDN và phạt năm 2011.

Hồng Vân

cucpth

Theo Trí thức trẻ/ALT