TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

MPC: LNST năm 2009 đạt 241 tỷ đồng

26-02-2010 - 09:47 AM | Doanh nghiệp

MPC: LNST năm 2009 đạt 241 tỷ đồng

Lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông của Minh Phú đạt 237 tỷ đồng, tương ứng với EPS đạt 3.391 đồng. Năm 2008, công ty lỗ 41,7 tỷ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của CTCP Thủy hải sản Minh Phú (MPC), năm 2009, công ty đạt 3.069 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 246 tỷ, tương ứng tăng 8,7%.

Doanh thu của riêng quý IV là 1.025 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp đạt 446 tỷ đồng, trừ đi các khoản chi phí chính, MPC đạt hơn 250 tỷ đồng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh. So với năm 2008, mặc dù doanh thu tăng nhưng biên lợi nhuận gộp giảm từ 16,1% xuống 14,5%.

Lợi nhuận sau thuế đạt 241 tỷ đồng, trong đó, phần thuộc về cổ đông công ty là 237 tỷ đồng, tương ứng với EPS đạt 3.391 đồng.

Năm 2008, MPC bị lỗ sau thuế 38 tỷ đồng (phần thuộc về cổ đông là -41,7 tỷ) do chi phí tài chính lên đến 406,5 tỷ đồng. Trong đó, 176,7 tỷ là chi phí lãi vay, 142 tỷ đồng dự phòng giảm giá chứng khoán, lỗ đầu tư chứng khoán 74 tỷ…

Chi phí tài chính năm 2009 là 86,1 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay là 86,5 tỷ, lỗ bán chứng khoán và trái phiếu SSI là 153,8 tỷ… Tuy nhiên, công ty cũng đã hoàn nhập dự phòng 156,7 tỷ đồng.
 
Chỉ tiêu (tỷ đồng) 09Q4 Năm 2009 Năm 2008
Doanh thu thuần 1025.6 3069.4 2823.4
Lợi nhuận gộp 138.8 446.3 454.8
Biên lợi nhuận gộp 13.5% 14.5% 16.1%
Doanh thu tài chính 49.1 126.8 64.0
Chi phí tài chính 22.1 86.1 406.5
Lợi nhuận thuần từ HĐKD 90.9 250.5 -80.0
LNTT 93.3 250.6 -31.8
LNST 94.1 241.1 -38.1
LNST cổ đông cty mẹ 91.3 237.3 -41.7
EPS (đồng) 1304 3391 -596
K.A.L
Theo MPC

duchai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên