TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

MPC: Phát hành 700 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

17-12-2010 - 10:49 AM | Doanh nghiệp

MPC: Phát hành 700 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Ngày phát hành dự kiến: Tháng 12/2010.

Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Vốn điều lệ: 700.000.000.000 đồng (Bảy trăm tỷ đồng)

Thông tin trái phiếu phát hành:

Khối lượng Trái phiếu phát hành : 700.000.000.000 đồng (Bảy trăm tỷ đồng (mệnh giá))

Số lượng Trái Phiếu phát hành: 700 Trái phiếu

Mệnh giá Trái Phiếu: 1.000.000.000 đồng/Trái Phiếu (Một tỷ đồng/Trái Phiếu)

Kỳ hạn Trái Phiếu: 03 (Ba) năm.

Ngày phát hành dự kiến: Tháng 12/2010

Loại Trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp thông thường, không chuyển đổi, không có bảo đảm bằng tài sản. Biện pháp bảo đảm bổ sung là tài sản hình thành từ các Dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu và các tài sản khác.

Hình thức Trái Phiếu: Ghi sổ

Giá phát hành: Bằng mệnh giá

Lãi suất Trái phiếu: Lãi suất trái phiếu thả nổi điều chỉnh 06 (sáu) tháng một lần.

Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ.

Mục đích phát hành: Thực hiện các dự án đầu tư của Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú và các công ty thành viên.

Tổ chức tư vấn phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM (VietinBankSc - HCM Br)

Tổ chức bảo lãnh phát hành: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank).

Đại lý đăng ký lưu ký và đại lý thanh toán Trái Phiếu: VietinBankSc – HCM Br.

Đại lý quản lý tài sản và đại lý quản lý các tài khoản cho giao dịch: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Cà Mau.

Đối tượng mua Trái Phiếu : Các tổ chức trong và ngoài nước được mua theo quy định của Pháp Luật Việt Nam.

Lộc Anh

Theo MPC

thanhhuong

Trở lên trên