TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

MPC: Qúy I/20010 đạt 40 tỷ đồng LNST hợp nhất, giảm 22,67% so với cùng kỳ năm 2009

09-05-2010 - 06:09 AM | Doanh nghiệp

MPC: Qúy I/20010 đạt 40 tỷ đồng LNST hợp nhất, giảm 22,67% so với cùng kỳ năm 2009

Tổng lợi nhuận trước thuế quý I/2010 là 51,31 tỷ đồng tương đương tăng 4,4% so với quý I/2009.

Công ty cổ phần Thủy hải sản Minh Phú (mã CK: MPC) thông báo kết quả kinh doanh quý I/2010 hợp nhất.

Doanh thu họp nhất công ty đạt được trong quý I/2010 là 665,26 tỷ đồng tương đương tăng 43,18% so với quý I/2009.

Tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu quý I/2010 là 84,8%, giảm 1% so với cùng kỳ năm 2009. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ quý I/2010 tăng 79,84% so với quý I/2009.

Doanh thu hoạt động tài chính quý I/2010 đạt 20,66 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2009 công ty đạt 176,38 tỷ đồng. Trong khoản doanh thu hoạt động tài chính thì lãi từ chênh lệch tỷ giá chiếm tỷ trọng lớn với 18,02 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận trước thuế quý I/2010 là 51,31 tỷ đồng tương đương tăng 4,4% so với quý I/2009. Tuy LNTT quý I/2010 cao hơn so với quý I/2009 nhưng do thuế thu nhập quý I/2010 gần 11,3 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2009 công ty chỉ nộp hơn 353 triệu đồng nên LNST quý I/2010 cúa MPC giảm 22,67% so với cùng kỳ.

So với 94,11 tỷ đồng LNST công ty đạt được vào quý IV/2009, LNST quý I/2010 giảm 57,47%.

Chỉ tiêu Quý I
Năm 2010 Năm 2009
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 665,26 464,63
Giá vốn hàng bán 564,26 386,79
LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 98,72 54,89
Doanh thu hoạt động tài chính 20,66 176,38
Chi phí tài chính 24 143,06
Trong đó: chi phí lãi vay 23,86 18,51
Chi phí bán hàng 36,66 32,09
Chi phí quản lý doanh nghiệp 8,97 5,69
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 49,75 50,44
Lợi nhuận khác 1,56 (1,29)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 51,31 49,15
Chi phí thuế 11,29 0,353
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 40,02 48,8
Lợi ích của cổ đông thiểu số 1,58 0,92
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ 38,44 49,72

Theo MPC
T.Hương

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên