TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

MPC: Qúy II công ty mẹ đạt 210 tỷ đồng LN, tăng 75,36% so với cùng kỳ

27-07-2011 - 09:53 AM | Doanh nghiệp

MPC: Qúy II công ty mẹ đạt 210 tỷ đồng LN, tăng 75,36% so với cùng kỳ

Lũy kế 6 tháng công ty đạt 221,45 tỷ đồng LNST, tăng 69,45% so với cùng kỳ.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC) thông báo kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2011.

Qúy II/2011, công ty mẹ MPC đạt 2343,37 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 79,4% so với cùng kỳ năm 2010. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh chính đạt 133,29 tỷ đồng, tăng 65%.

Nguồn thu trong kỳ của công ty chủ yếu đạt được từ doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính, doanh thu tài chính đạt 213 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng không đáng kể.

LNST quý II đạt 210,03 tỷ đồng, tăng 75,36%; Lũy kế 6 tháng công ty đạt 221,45 tỷ đồng LNST, tăng 69,45% so với cùng kỳ.

Chỉ tiêu Q2/2011 Q2/2010 tăng/giảm
Doanh thu bán hàng 2343.37 1306.3 79.39%
Giá vốn 2205.31 1280.29
Gía vốn/DT Thuần 94.11% 98.01%
LN gộp 133.29 80.83 64.90%
DT tài chính 213.61 114.34 86.82%
CP tài chính 76.14 42.48
CP Lãi vay 60.62 29.13
CP bán hàng 48.76 24.22
CP Quản lý 7.16 4.72
LN thuần  214.84 123.76 73.59%
LNST của công ty mẹ 210.03 119.77 75.36%
Lộc Anh
Theo MPC

thanhhuong

Trở lên trên