TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

MSN: Qúy I đạt 338 tỷ đồng LN ròng, tăng 250% so với cùng kỳ

27-04-2011 - 15:20 PM | Doanh nghiệp

MSN: Qúy I đạt 338 tỷ đồng LN ròng, tăng 250% so với cùng kỳ

Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh quý I/2011 đạt 1.325,92 tỷ đồng , tăng 54% so với cùng kỳ.

Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (MSN) thông báo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý I/2011.

Lợi nhuận ròng quý I/2011 của MSN đạt 337,82 tỷ đồng, tăng 250% so với cùng kỳ năm 2010.

Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh quý I/2011 đạt 1.325,92 tỷ đồng , tăng 54% so với cùng kỳ. Chi phí giá vốn chiếm 57,23% doanh thu thuần trong quý I/2011 trong khi cùng kỳ năm 2010 tỷ trọng này cao hơn, đạt 62,59%.

Lợi nhuận gộp đạt 567,12 tỷ đồng, tăng 75,8% so với cùng kỳ năm 2010.

Doanh thu tài chính quý I/2011 đạt 186,9 tỷ đồng, tăng 186% so với cùng kỳ năm 2010.

LNST quý I/2011 của MSN đạt 388,86 tỷ đồng trong đó phần LNST thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 337,82 tỷ đồng, tăng 250% so với cùng kỳ.

Chỉ tiêu Q1/2011 Q1/2010 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 1325.92 862.38 53.75%
Giá vốn 758.82 539.75 40.59%
Tỷ trọng giá vốn/DT thuần 57.23% 62.59%
Lợi nhuận gộp 567.12 322.62 75.79%
DT tài chính 186.89 65.36 185.94%
CP tài chính 139.3 49.62
CP bán hàng 176.13 187.23
CP quản lý 43.06 23.68
Lãi thuần từ HĐKD 395.51 127.46 210.30%
LN từ công ty LK 37.78 13 190.62%
LNTT 433.9 140.61 208.58%
Chi phí thuế 45.04 15.01
LNST 388.86 124.41 212.56%
LNST thuộc cổ đông công ty mẹ 337.82 96.57 249.82%
Lộc Anh
 Theo MSN

thanhhuong

Trở lên trên