TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

MTG: Năm 2012 lãi chưa đầy 4 tỷ đồng

06-02-2013 - 11:31 AM | Doanh nghiệp

MTG: Năm 2012 lãi chưa đầy 4 tỷ đồng

Riêng quý IV/2012, LNST đạt 1,071 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ ròng 616 triệu đồng.

Công ty Cổ phần MT Gas (mã CK: MTG) công bố BCTC hợp nhất quý IV/2012.

Theo đó, doanh thu thuần đạt 167,96 tỷ đồng tăng 114,13% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần giảm nên lợi nhuận gộp đạt 7,29 tỷ đồng tăng mạnh so với quý IV/2011.

Sau khi trừ đi chi phí, LNST đạt 1,07 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ ròng 616 triệu đồng.

Lũy kế cả năm 2012, doanh thu thuần đạt 373,5 tỷ đồng giảm 12,9% so với năm 2011, LNST đạt 3,75 tỷ đồng tăng 24% so với cùng kỳ nhưng với kế hoạch 10,8 tỷ đồng LNST đã được ĐHĐCĐ thông qua thì MTG chỉ hoàn thành được 34,7% kế hoạch.

Tính đến 31/12/2012, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 7,33 tỷ đồng cao gấp hơn 2,5 lần đầu kỳ.

Hàng tồn kho ở mức 22,8 tỷ đồng cao gấp 3,6 lần đầu kỳ trong đó chủ yếu là tồn kho hàng hóa (15,39 tỷ đồng).

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2012

Q4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

167,96

78,44

114,13%

373,486

428,8

-12,90%

Giá vốn

160,67

76,15

110,99%

348,04

411,3

-15,38%

Tỷ trọng giá vốn/DT

95,66%

97,08%

 

93,19%

95,92%

 

LN gộp

7,287

2,287

218,63%

25,447

17,5

45,41%

DT tài chính

2,32

4,193

-44,67%

11,27

13,088

-13,89%

Chi phí tài chính

2,209

4,43

-50,14%

15,038

13,51

11,31%

Chi phí lãi vay

2,164

4,01

 

12,264

10,8

13,56%

Chi phí bán hàng

1,699

1,68

0,89%

7,27

5,666

28,31%

Chi phí quản lý DN

3,187

2,52

26,47%

9,129

12,275

-25,63%

Lợi nhuận thuần

1,412

-2,16

 

5,279

-0,846

 

Lợi nhuận khác

-0,34

1,33

 

-0,212

4,948

 

LNST

1,071

-0,62

 

3,75

3,025

23,97%Minh Trang

thanhtu

HSX

Trở lên trên