TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Muốn giảm mạnh số thành viên Hội đồng quản trị, FPT đang lo sợ gì?

31-03-2016 - 12:52 PM | Doanh nghiệp

Muốn giảm mạnh số thành viên Hội đồng quản trị, FPT đang lo sợ gì?

Cơ cấu cổ đông hiện tại cùng diễn biến SCIC không chóng thì chầy cũng sẽ thoái vốn tại FPT thì nguy cơ FPT bị thay máu ban lãnh đạo không phải là không có. Có thể, việc xin sửa đổi điều lệ lần này là hành động phòng thủ của FPT.

Công ty Cổ phần FPT (FPT) đã công bố tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 tổ chức vào chiều nay.

Một trong những điểm đáng lưu ý trong đề xuất Đại hội cổ đông về thay đổi điều lệ công ty của FPT là số lượng thành viên HĐQT. Theo điều lệ cũ, Số lượng thành viên HĐQT ít nhất là 5 người và nhiều nhất là 11 người còn theo điều lệ xin ý kiến cổ đông sửa đổi thì Số lượng thành viên HĐQT ít nhất là 5 người và nhiều nhất là 7 người.

Đáng chú ý hơn, Khoản 3, điều 29 điều lệ về các cuộc họp của HĐQT cũng được công ty xin ý kiến cổ đông sửa đổi như sau:

Trong điều này, thay vì 2 thành viên HĐQT như điều lệ cũ, công ty đã sửa đổi thành 2 thành viên điều hành của HĐQT.

Như chúng tôi đã thống kê về cơ cấu cổ đông của FPT, hiện tại, FPT luôn trong tình trạng kín room ngoại. SCIC hiện nắm 6% vốn; HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng nắm 12,6% còn các nhân viên sở hữu 10,5%.

Hồi tháng 10/2015, Chính phủ đã có quyết định thoái toàn bộ vốn Nhà nước tại 10 doanh nghiệp trong đó có FPT. Tại Đại hội cổ đông của nhiều doanh nghiệp mới đây, vấn đề nhân sự cấp cao lãnh đạo doanh nghiệp rất “nóng”. Hành động giảm số lượng tối đa Thành viên HĐQT từ 11 người còn 7 người đồng thời “thắt” điều kiện yêu cầu triệu tập Hội đồng quản trị như trên được một số ý kiến cho rằng công ty đang phòng thủ, sợ cổ đông khác đưa người vào ban lãnh đạo.

Hiện tại, Hội đồng quản trị của FPT có 7 người trong đó, ông Trương Gia Bình, ông Bùi Quang Ngọc, ông Đỗ Cao Bảo là những người "xuất thân" từ FPT; ông Lê Song Lai là người đại diện cho phần vốn góp của SCIC tại FPT còn lại là 3 thành viên HĐQT ngoại.

Minh Chiến

Theo Trí thức trẻ

Trở lên trên