TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

NAG: Thông qua việc phát hành 3 triệu CP trong năm 2010

13-04-2010 - 09:28 AM | Doanh nghiệp

NAG: Thông qua việc phát hành 3 triệu CP trong năm 2010

Ngoài việc phát hành 1 triệu CP trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:1, NAG còn phát hành riêng lẻ 2,5 triệu CP cho đối tác chiến lược và 500 nghìn CP cho CBCNV.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của CTCP Nagakawa (diễn ra ngày 10/4), Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương hướng kế hoạch năm 2010 trong đó doanh thu thuần là 280 tỷ đồng đồng và lợi nhuận sau thuế là 8 – 10 % vốn điều lệ.

Năm 2009 NAG đạt tổng doanh thu 248,4 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 12, 3 tỷ đồng. Cổ tức 10 %/năm, chi trả bằng cổ phiếu
 
Về việc phát hành để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, NAG sẽ thực hiện phát hành 1 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện quyền 10:1.
 
Ngoài ra, đại hội công ty này thống nhất thông qua việc phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược 2,5 triệu CP, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 25 tỷ đồng. Phương thức chào bán là chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.
 
Về giá, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức giá cụ thể trên cơ sở đàm phán với các đối tác mua và phù hợp với thực tiễn của thị trường tại thời điểm chào bán, nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của công ty tại thời điểm lập báo cáo tài chính quý gần nhất.
 
Ngoài ra, NAG phát hành 500 nghìn CP Cổ phần phổ thông cho cán bộ công nhân viên với giá phát hành là 10 nghìn đồng/CP. Cổ phiếu phát hành cho cán bộ công nhân viên sẽ chịu hạn chế chuyển nhượng trong vòng 06 tháng.
 
Được biết vốn điều lệ hiện tại của NAG là 100 tỷ đồng. Việc phát hành 3 triệu CP thống nhất trong năm 2010. Mục đích của đợt phát hành là tăng nguồn vốn kinh doanh, bổ sung vốn lưu động, tái cơ cấu lại tình hình sử dụng nợ vay đảm bảo gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án chuyển niêm yết cổ phiếu NAG của Công ty cổ phần Nagakawa Việt Nam sang Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh
 
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chọn lựa thời điểm thích hợp và chuẩn bị các nội dung công việc cần thiết, lựa chọn công ty tư vấn để thực hiện chủ trương chuyển niêm yết cổ phiếu NAG sang Sở GDCK Tp Hồ Chí Minh.
 
V.Minh
Theo NAG

tuyetminh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên