TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Năm 2012: 2 doanh nghiệp Bao bì BXH, BPC báo vượt kế hoạch lợi nhuận

29-01-2013 - 14:56 PM | Doanh nghiệp

Năm 2012: 2 doanh nghiệp Bao bì BXH, BPC báo vượt kế hoạch lợi nhuận

Năm 2012, doanh thu của BPC đạt 293,57 tỷ đồng tương đương với cùng kỳ và lơi nhuận sau thuế đạt 8,93 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2011. EPS cả năm đạt 2.351 đồng.

Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng (BXH) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012.

Quý 4/2012 doanh thu thuần đạt 47,81 tỷ đồng, giảm 8% và lợi nhuận sau thuế đạt 2,61 tỷ đồng, tăng đọt biến 493% so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ trọng giá vốn bán hàng trên doanh thu là 86% cùng kỳ là 90% nên dẫn đến lợi nhuận gộp đạt 6,33 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế cả năm 2012, doanh thu BXH đạt 159,76 tỷ đồng, giảm 26% và lợi nhuận sau thuế đạt 6,16 tỷ đồng tăng 35% so với năm 2011.

Kết thúc năm 2012 BXH đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh theo đại hội cổ đông giao phó đạt  218,8 tỷ đồng doanh thu và 5,32 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2012

Q4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

47.81

51.93

-7.93%

159.76

217.15

-26.43%

LNTT

2.74

0.70

291.43%

7.49

6.22

20.42%

LNST

2.61

0.44

493.18%

6.16

4.58

34.50%

EPS (đồng)

87

15

 

205

1.522

 

Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Bỉm Sơn (BPC) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012.

Doanh thu thuần quý 4/2012 đạt 98,8 tỷ đồng, tăng 52% và lợi nhuận sau thuế đạt 2,77 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2012, doanh thu của BPC  đạt 293,57 tỷ đồng tương đương với cùng kỳ và lơi nhuận sau thuế đạt 8,93 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2011. EPS cả năm đạt 2.351 đồng.

So với kế hoạch ĐHCĐ giao phó đạt 356,17 tỷ đồng doanh thu và 8,98 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, kết thúc năm 2012 BPC  đã hoàn thành được 83% doanh thu và vượt kế hoạch lợi nhuận năm.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2012

Q4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

98.8

64.92

52.19%

293.57

291.15

0.83%

LNTT

2.71

2.03

33.50%

10.92

10.39

5.10%

LNST

2.77

2.33

18.88%

8.93

8.57

4.20%

EPS (đồng)

729

614

 

2.351

2.256

 

Hồng Vân

cucpth

HNX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên