TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Năm 2012: 2 doanh nghiệp Dược PMC, LDP báo lãi vượt kế hoạch năm

26-01-2013 - 07:15 AM | Doanh nghiệp

Năm 2012: 2 doanh nghiệp Dược PMC, LDP báo lãi vượt kế hoạch năm

Lũy kế cả năm 2012, PMC đạt 303,04 tỷ đồng doanh thu, tăng 15% và lợi nhuận sau thuế đạt 44,39 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2011. EPS năm 2012 đạt 6.854 đồng.

Công ty Cổ phần  dược phẩm dược liệu Pharmedic (PMC) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012.

Quý 4/2012 doanh thu đạt 87,7 tỷ đồng, tăng 14,13%  và lợi nhuận đạt 12,48 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Giải trình: Trong quí 4 năm 2012 tình hình giá vật tư, nguyên liệu cho sản xuất dược phẩm vẫn có những biến động, để ổn định sản xuất kinh doanh Công ty luôn chủ động kiểm tra giám sát việc sử dụng nguồn vốn hiện có nhằm hạn chế nguồn vốn vay tín dụng.

Đồng thời thực hiện các chính sách như tiết kiệm trong sản xuất, công tác  tăng thị phần thông qua công tác tiếp thị quảng cáo, tham gia bán hàng tại Hội chợ HVNCLC, các Hội nghị khoa học chuyên ngành… do đó doanh thu và lợi nhuận quí 4 năm 2012 đã tăng so cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm 2012, PMC đạt 303,04 tỷ đồng doanh thu, tăng 15% và lợi nhuận sau thuế đạt 44,39 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2011. EPS năm 2012 đạt 6.854 đồng. So với kế hoạch 38,66 tỷ đồng LNST được ĐHCĐ giao phó, công ty đã vượt chỉ tiêu.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2012

Q4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

87.7

76.84

14.13%

303.04

263.81

14.87%

LNTT

16.65

14.59

14.12%

59.19

51.59

14.73%

LNST

12.48

11.05

12.94%

44.39

38.68

14.76%

EPS (đồng)

1.928

1.707

 

6.854

5.974

 

Công ty cổ phần Dược  phầm Lâm Đồng – Ladophar (LDP) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012.

Riêng quý 4/2012 doanh thu LDP đạt 111,63 tỷ đồng tăng 9% và lợi nhuận sau thuế đạt 5,74 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình: Giá vốn hàng bán lại tăng 15% so với cùng kỳ, giá vốn tăng  hơn 6% so với doanh thu, lãi gộp giảm, chi phí tăng làm cho lợi nhuận giảm.

Giá nguyên vật liệu tăng, giá thuốc mua vào tăng, chi phí tăng nhưng giá bán ra sản phẩm không tăng, giá bán thuốc kênh đấu thầu không tăng. Do những yếu tố trên đã ảnh hưởng đến LNST quý 4/2012.

Lũy kế cả năm 2012, LDP đạt 422,85 tỷ đồng doanh thu, tăng 20% và lợi nhuận sau thuế đạt 19,88 tỷ đồng, giảm 11% so với năm 2011.

 So với kế hoạch năm của ĐHCĐ giao phó đạt 16 tỷ đồng lợi nhuận, kết thúc năm 2012 LDP đã hoàn thành vượt chỉ tiêu.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2012

Q4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

111.63

102.69

8.71%

422.85

353.02

19.78%

LNTT

6.98

9.78

-28.63%

24.14

51.59

27.23%

LNST

5.74

7.33

-21.69%

19.88

22.39

-11.21%

Hồng Vân

cucpth

HNX

Trở lên trên