TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Năm 2012: 2 doanh nghiệp Lilama L35, L43 báo lãi

23-01-2013 - 20:30 PM | Doanh nghiệp

Năm 2012:  2 doanh nghiệp Lilama L35, L43  báo lãi

Năm 2012, L43 đạt 238,49 tỷ đồng doanh thu, tăng đột biến và lợi nhuận sau thuế cả năm chỉ đạt vỏn vẹn 790 triệu đồng, giảm 87% so với năm 2011.

Công ty Cổ phần cơ khí lắp máy LILAMA (L35) công báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012.

Riêng quý 4/2012, L35 đạt 53,55 tỷ đồng doanh thu, giảm 25% và lợi nhuận sau thuế đạt 838 triệu đồng, giảm 75% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân làm cho lợi nhuận giảm do trong quý 4/2012 doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty giảm 33,5% trong khi đó chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 106,5 % so với Quý 4/2011. Từ đó lợi nhuận sau thuế Quý 4/2012 giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế cả năm 2012, L53 đạt 106,79 tỷ đồng doanh thu, tăng 7% và lợi nhuận sau thuế đạt 1,93 tỷ đồng, giảm 56% so với năm 2011. EPS năm 2012 đạt 592 đồng.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2012

Q4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

53.55

71.50

-25.10%

106.79

100.17

6.61%

LNTT

1.15

4.44

-74.10%

2.61

5.86

-55.46%

LNST

0.84

3.31

-74.62%

1.93

4.38

-55.94%

EPS (đồng)

257

1.015

 

592

1.341

 

Công ty Cổ phần LILAMA 45.3 (L43) công báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012.

Doanh thu quý 4/2012 đạt 62,18 tỷ đồng, giảm 26% và lợi nhuận sau thuế đạt 339 triệu đồng, giảm 87% so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình: + Chi phí lãi vay so với cùng kỳ năm trước giảm 346 triệu đồng, chiếm 93% so với chi phí thực tế lãi vay quý 4/2011 (lãi vay quý 4/2011 bao gồm: 4,62 tỷ đồng lãi vay thực tế + 297 triệu đồng chênh lệch tỷ giá).

+ Nhân công, chi phí nguyên vật liệu, vận chuyển vật tư thiết bị ngày càng tăng cao đã ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của L43 trong quý 4/2012.

+Chi phí quản lý doanh nghiệp quý này là 1,29 tỷ đồng chiếm 2,07% doanh thu thực hiện, chi phí QLDN quý 4/2011 là 1,92 tỷ đồng chiếm 2,28% so với doanh nghiệp thực hiện.

Năm 2012, L43 đạt 238,49 tỷ đồng doanh thu, tăng đột biến và lợi nhuận sau thuế cả năm chỉ đạt vỏn vẹn 790 triệu đồng, giảm 87% so với năm 2011.

So với kế hoạch kinh doanh của ĐHCĐ giao phó đạt 224,7 tỷ đồng và 10,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, kết thúc năm 2012, L43 đã hoàn thành vượt chỉ tiêu doanh thu và chỉ đạt 10% kế hoạch lợi nhuận.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2012

Q4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

62.18

84.26

-26.20%

238.49

100.17

210.31%

LNTT

0.41

2.95

-86.10%

1.1

7.76

-85.82%

LNST

0.34

2.58

-86.82%

0.79

6.95

-88.63%

EPS (đồng)

97

738

 

226

1.986

 

Hồng Vân

cucpth

L43/L35

Trở lên trên