TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Năm 2012: 2 doanh nghiệp Sông đà SNG, S55 báo EPS trên 5.000 đồng

19-01-2013 - 19:00 PM | Doanh nghiệp

Năm 2012: 2 doanh nghiệp Sông đà SNG, S55 báo EPS trên 5.000 đồng

EPS năm 2012 của S55 đạt 7.185 đồng, SNG đạt 5.168 đồng.

Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1 (SNG) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và năm 2012.

Quý 4/2012 đạt 25,49 tỷ đồng doanh thu, giảm 87% và lợi nhuận sau thuế đạt 3,63 tỷ đồng, giảm 71% so với cùng kỳ quý 4/2011.

Theo giải trình: Giá trị sản lượng và doanh thu quý 4/2012 thực hiện đạt thấp hơn so với quý 4/2011 do đó lợi nhuận sau thuế cũng giảm tương ứng.

+ Giá trị sản lượng quý 4/2012 đạt 56,15 tỷ đồng ( giảm 57,36% so với quý 4/2011 là 132,21 tỷ đồng)

+ Doanh thu bán hàng quý 4/2012 đạt 25,49 tỷ đồng ( giảm 87% so với quý 4/2011 là 191,96 tỷ đồng)

Kết quả, năm 2012 SNG đạt 205,79 tỷ đồng doanh thu , giảm 52% và lợi nhuận sau thuế đạt 23,81 tỷ đồng, giảm 31% so với năm 2011.

So với kế hoạch đặt ra của ĐHCĐ kết thúc năm 2012, SNG đạt 62% kế hoạch LNST và 65% kế hoạch doanh thu.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Quý 4/2012

Quý 4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

25.49

191.96

-86.72%

205.79

432.33

-52.40%

LNTT

3.73

12.69

-70.61%

24.79

36.33

 -31.76%

LNST

3.63

12.57

-71.12%

23.81

34.37

-30.72% 

EPS (đồng)

788

2.695

 

5.168

7.357

 

 
Công ty Cổ phần Sông Đà 505 (S55)  thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và năm 2012.

Doanh thu thuần quý 4/2012 đạt 176,96 tỷ đồng, giảm 16,28% và lợi nhuận sau thuế đạt 7,46 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, chi phí tài chính giảm nhẹ, riêng chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2012, S55 đạt 598,74 tỷ đồng doanh thu, giảm nhẹ 2% và lợi nhuận sau thuế đạt 17,89 tỷ đồng, giảm 27% so với năm 2011. EPS năm 2012 đạt 7.185 đồng.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Quý 4/2012

Quý 4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

176.96

211.38

-16.28%

598.74

612.78

-2.29%

LNTT

8.05

10.47

-23.11%

19.24

25.86

-25.60%

LNST

7.46

9.91

-24.72%

17.89

24.51

-27.01%

EPS (đồng)

2.996

3.981

 

7.185

9.844

 

Hồng Vân

 

cucpth

SNG/S55

Trở lên trên