TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

NAV, CMX: Báo lãi quý I/2013

25-04-2013 - 06:00 AM | Doanh nghiệp

NAV, CMX: Báo lãi quý I/2013

Lợi nhuận sau thuế quý I/2013 của CMX đạt vỏn vẹn 560 triệu đồng, giảm 83% so với cùng kỳ quý I/2012.

Công ty cổ phần Nam Việt (NAV) thông báo kết quả kinh doanh quý I/2013.

Theo đó, doanh thu thuần đạt 42,86 tỷ đồng, tăng nhẹ 7% và lợi nhuận sau thuế đạt 1,18 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ quý I/2012.

Nguyên nhân do doanh thu hoạt động tài chính  quý I/2012 đạt 1,69 tỷ đồng chủ yếu là cổ tức công ty phát triển sài gòn SDC chiếm 1,38 tỷ đồng trong khi đó quý I/2013 chỉ đạt 57 triệu đồng.

Do năm 2012 công nợ phải và hàng tồn kho dẫn đến số dư khoản nợ vay 2012 tới hạn thanh toán và trả vay rơ vào quý I/2013 dẫn đến chi phí lãi vay quý I/2013 cao hơn  426 triệu đồng làm cho lợi nhuận giảm một khoản tương ứng.

Công ty cổ phần  chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Cà Mau (CMX) thông báo kết quả kinh doanh quý I/2013.

Quý I/2013 doanh thu thuần đạt 93,9 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ năm trước , giá vốn hàng bán trên doanh thu giảm nên lợi nhuận gộp đạt 18,27 tỷ đồng, giảm 44% so với quý I/2012.

Trong kỳ, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm lần lượt 42% và 2% riêng chi phí tài chính tăng 12%  so với quý I/2012.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý I/2013 của CMX đạt  vỏn vẹn 560 triệu đồng, giảm 83% so với cùng kỳ quý I/2012.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Quý I/2013

Quý I/2012

Thay đổi

Doanh thu thuần

93.9

221.92

-57.69%

Giá vốn

75.63

189.41

-60.07%

Tỷ trọng giá vốn/DT

80.54%

85.35%

 

LN gộp

18.27

32.51

-43.80%

DT tài chính

13.12

2.53

418.58%

Chi phí tài chính

21.88

19.45

12.49%

Chi phí bán hàng

4.64

8.01

-42.07%

Chi phí quản lý DN

4.38

4.47

-2.01%

Lợi nhuận thuần

0.49

3.12

-84.29%

LNTT

0.7

3.49

-79.94%

LNST

0.56

3.31

-83.08%

Hồng vân

 

 

cucpth

Theo Trí thức trẻ/HSX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên