TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

NAV, VLF (mẹ): Lỗ quý 4

23-01-2013 - 07:04 AM | Doanh nghiệp

NAV, VLF (mẹ): Lỗ quý 4

Lũy kế cả năm 2012, VLF lãi sau thuế 6,27 tỷ đồng, giảm gần 82% so với cùng kỳ.

Công ty Cổ phần Nam Việt (NAV): Qúy 4 năm 2012, NAV đạt gần 40 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm gần 15% so với cùng kỳ. Chi phí giá vốn tăng mạnh đã kéo LNST quý 4 xuống mức âm 2,67 tỷ đồng. Cùng kỳ công ty lãi 2,61 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2012, NAV lãi 5,67 tỷ đồng, giảm 52,63% so với năm 2011.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2012

Q4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

39.68

46.62

-14.89%

171.72

182.89

-6.11%

Giá vốn

37.9

36.83

2.91%

145.35

143.9

1.01%

Tỷ trọng giá vốn/DT

95.51%

79.00%

 

84.64%

78.68%

 

LN gộp

1.78

9.79

-81.82%

26.37

38.99

-32.37%

LNST

-2.67

2.61


5.67

11.97

-52.63%

Báo cáo tài chính quý 4

Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long (VLF)-mẹ: Doanh thu thuần quý 4 đạt 438,77 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ.

Tỷ trọng giá vốn trên doanh thu thuần tăng mạnh khiến lãi gộp quý 4/2012 giảm 74% so với cùng kỳ. LNST của riêng quý 4 đạt 1,59 tỷ đồng, cùng kỳ lãi 12 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2012, VLF lãi sau thuế 6,27 tỷ đồng, giảm gần 82% so với cùng kỳ.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2012

Q4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

438.77

397.81

10.30%

1654.04

1927.91

-14.21%

Giá vốn

430.33

365.11

17.86%

1583.11

1813.05

-12.68%

Tỷ trọng giá vốn/DT

98.08%

91.78%

 

95.71%

94.04%

 

LN gộp

8.44

32.7

-74.19%

70.93

114.85

-38.24%

LNST

-1.59

12.07


6.27

34.66

-81.91%

Báo cáo tài chính quý 4

Thanh Hiên

thunm

HSX

Trở lên trên